Participacións preferentes 2005 - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/investidores/emisions/participacions_preferentes_2005

Participacións preferentes 2005

UNION FENOSA PREFERENTES, S.A.U.  realiza unha oferta de compra das participacións preferentes perpetuas emitidas o 30 de xuño de 2005:
Emisor Unión Fenosa Preferentes, S.A.U.  (Sociedade Unipersoal)
Garante Naturgy Energy Group, S.A.
Importe 750 millóns € (*)
Valor nominal: 50.000 € por cada participación preferente
Dividendos Suxeito á existencia de beneficio distribuíble:
Ata o 10º ano: Euribor a 3 meses + 0,65%
A partir do 10º ano: Euribor a 3 meses 1,65 %
Pagamento en especie No caso de que non se lles aboe aos accionistas o dividendo ordinario e exista beneficio distribuíble, o Emisor poderá optar por pagar a remuneración mediante o incremento do valor nominal das Participacións: Preferentes.
Amortización A partir do 30 de xuño de 2015, o Emisor poderá amortizar anticipadamente as participacións preferentes emitidas, total ou parcialmente.
Cotización Bolsa de Luxemburgo

  (*) Actualmente 110,3 millóns € en circulación

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531730252

argssite - CORP