Xeración convencional - Naturgy - Coñécenos

Xeración convencional

  

 
 


A nosa capacidade de xeración convencional ofrécenos a flexibilidade necesaria para adaptarnos a distintas situacións de mercado

Ciclos combinados
 9,8 GW
Nuclear
 0,6 GW
Térmica
 0,2 GW
Ciclos combinados
  7,4 GW en España
 2,4 GW en México

O noso compromiso

Como parte do noso compromiso co medio ambiente e en liña cos obxectivos da política regulatoria europea e española para avanzar cara á descarbonización do sistema, estamos en pleno proceso de desmantelamento das nosas centrais térmicas en España para reducir o impacto medioambiental da nosa actividade

Fomos a primeira enerxética que, a finais de 2018, presentou a solicitude de peche de todas as súas centrais de carbón en España dentro desta estratexia de aposta pola transición enerxética e a xeración renovable. O peche destas plantas enmárcase dentro dun novo contexto regulatorio ambientalmente máis esixente e eficiente e forma parte do noso compromiso coa sostibilidade e a necesaria transición cara a un modelo enerxético e económico máis limpo e eficiente.Cambio climático

Nuclear 

Central nuclear de Naturgy
  0,6 GW en España 
Ampla experiencia
Contamos con máis de 50 anos de experiencia na xestión e operación de centrais nucleares. Estamos presentes no sector nuclear español dende 1968. Actualmente temos participacións do 11,3% na central nuclear de Almaraz (Cáceres) e do 34,5% na de Trillo (Guadalaxara).

Enxeñería nuclear

A enerxía nuclear é fiable e contribúe á estratexia de loita contra o cambio climático marcada pola UE, xa que non emite gases de efecto invernadoiro.
 

Consello de Seguridade Nuclear

World Nuclear Association

Foro Nuclear

Centrais Nucleares Almaraz-Trillo


Criterios de xestión de activos nucleares

Térmica

 0,2 GW en República Dominicana 

O noso compromiso
Como parte do noso compromiso co medio ambiente, estamos en pleno proceso de desmantelamento das nosas centrais térmicas en España para reducir o impacto medioambiental da nosa actividade. 
Central térmica

Tecnoloxías de xeración renovable

Ilustración duns muíños de vento sobre un testo.
 

Eólica

Ilustración dunha man acendendo o sol sobre unha cidade, metáfora da enerxía solar
 

Solar

rgpdactive true

argssite - CORP