Mobilidade sostible - Naturgy - Coñécenos

 

O futuro é dos que elixen un vehículo eco

 

  

Entre os nosos obxectivos está o de desenvolver novas solucións de mobilidade sostible e puntos de recarga


Estamos inmersos nunha revolución no xeito de relacionarnos coa mobilidade. A necesidade de desprazamentos minimizando o impacto no medio ambiente proporciona oportunidades a outras fontes de enerxía, como a electricidade, o gas natural ou o hidróxeno. Xorden novos servizos de mobilidade que, mantendo os niveis de dispoñibilidade, reducen o parque de automóbiles nas cidades.

Por iso, traballamos para ofrecer solucións de mobilidade sostible para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que reduzan as emisións de GEI e tamén a contaminación atmosférica, o que contribúe á mellora da calidade do aire. Ademais, a mobilidade alternativa é unha das liñas estratéxicas da innovación na compañía.

Hoxe en día, cremos firmemente na mobilidade sostible, tanto no transporte pesado coma o lixeiro, a través do uso e desenvolvemento do biometano, o hidróxeno verde, a electricidade e o GNV, nos que levamos traballando dende hai anos. 

Apostamos pola mobilidade sostible

Mobilidade a gas

Mobilidade gas

Temos unha forte aposta polo gas e os novos desenvolvementos en sectores como o marítimo e transporte pesado terrestre, onde é a alternativa tecnolóxica menos contaminante. Levamos anos apostando polo despregamento a ámbito nacional dunha infraestrutura de carga de gas natural vehicular para uso público e participando en proxectos tecnolóxicos para a recarga deste tipo de combustible a escala usuario, prestando unha atención especial á mellora da eficiencia enerxética e económica das propias estacións de subministración, onde exploramos solucións de almacenamento de enerxía en volantes de inercia co obxectivo de facer unha xestión enerxética máis eficiente. 
Actualmente, en España xestionamos 58 estacións de servizo de GNV que, xunto ás 4 estacións de Francia, permiten desenvolver os principais corredores europeos. Durante os próximos meses incorporaranse 16 novas estacións que están en fase de construción. Os puntos de recarga de GNV permiten atender o aumento da demanda nos últimos anos que, ademais de ser eficiente dende o punto de vista ambiental, ofrece maiores aforros fronte a outros combustibles tradicionais. Ademais, o GNV é compatible co uso do gas renovable, desenvolvendo a economía circular con cero emisións. 

Mobilidade eléctrica

Non só impulsamos a mellora da mobilidade a gas natural, senón que tamén realizamos importantes proxectos no ámbito da mobilidade baseada na electricidade. Para iso, implantamos solucións integrais e personalizadas de mobilidade eléctrica, que permite aos clientes gozar do seu punto de recarga de vehículo eléctrico.
Esta proposta de valor contextualízase en servizos como
Servielectric Car, unha solución integral e personalizada de mobilidade eléctrica que permite aos clientes gozar do seu punto de recarga de vehículo eléctrico. 
Ademais, estamos comprometidos no desenvolvemento dunha rede de cargadores que permita acceder a todos os cidadáns a un servizo de recarga eléctrica universal e aberta. O plan está baseado no despregamento dunha rede de proximidade ao cliente urbano con cargadores públicos de baixa potencia e unha rede capilar de cargadores rápidos que dá seguridade ao usuario do vehículo eléctrico nos principais eixes de comunicación.

Mobilidade electricidade

Innovación

Mobilidade innovación
A mobilidade sostible é unha das seis liñas de traballo da innovación estratéxica da compañía, apoiada no noso modelo de innovación sostible e aberta.
A nosa estratexia de liderado nas solucións de mobilidade sostible apóiase tamén no despregamento a ámbito nacional dunha infraestrutura de carga de gas natural vehicular para uso público. Ademais, participamos en proxectos tecnolóxicos para a recarga deste tipo de combustible a escala usuario, como o proxecto HYGEN ou o proxecto GNV Web, desenvolvido en Río de Xaneiro.  
Tamén lanzamos a iniciativa que pretende dar resposta ao gran desafío da mobilidade urbana en Madrid, denominado “Madrid in Motion”, unha solución concreta, proposta por unha start-up israelí, para a optimización do capex e do opex nas gasineiras.

Outros dos proxectos innovadores nos que traballa actualmente a compañía son:

 

Proxecto NEAR (New Electricity
Assets for Recharging)
 

Trata de responder ao rol do distribuidor no despregamento de infraestrutura de recarga pública. Así, estudáronse as eficiencias que se producen polo uso da infraestrutura de rede existente para o despregamento dos puntos de recarga eléctrica.

Gas renovable EDAR
de Butarque 
 
 

Este proxecto realizou a primeira inxección de gas renovable —xerado a partir de biogás procedente da valorización de residuos da depuradora de augas residuais de Butarque en Madrid—, na rede de distribución de Nedgia durante 2019. A instalación estará operativa durante un ano co obxectivo de demostrar o uso eficiente e ecolóxico do gas renovable en aplicacións de mobilidade terrestre.


  

Proxecto LNG
ON Wheels®

Este proxecto está situado no ámbito do gas natural licuado e trata de desenvolver unha solución que facilite a subministración de GNL a través de camións cisterna que se conectan directamente ao buque ou outra infraestrutura de subministración, o que permite transportar o GNL a zonas que antes non eran accesibles.

Gas Natural Vehicular


 

O gas natural vehicular (GNV) pode  subministrarse en forma de Gas Natural Comprimido (GNC) ouGas Natural Licuado (GNL).

 
O GNV, tanto no seu uso como gas natural comprimido (GNC) para o transporte lixeiro, como o seu emprego como gas natural licuado (GNL) para barcos e transporte pesado, está chamado a ser o combustible do futuro no transporte debido ás súas múltiples vantaxes.
 

Contamos cunha experiencia de máis de 25 anos en solucións de mobilidade con gas natural e fomos pioneiros no desenvolvemento dunha infraestrutura de carga para grandes frotas dende hai máis de 20 anos.
 
Vantaxes do Gas Natural Vehicular
 
  • É un combustible respectuoso co medio ambiente que contribúe á mellora da calidade do aire como consecuencia das súas baixas emisións.
  • Os vehículos que utilizan este combustible teñen a etiqueta ECO da Dirección Xeral de Tráfico, polo que se benefician da libre accesibilidade ao centro das cidades en episodios de alta contaminación, de incentivos fiscais e bonificacións en zonas de estacionamento regulado, entre outras.
  • Tamén diminúe ata un 24% as emisións de CO2, principal gas de efecto invernadoiro, polo que contribúe á loita contra o cambio climático.
  • Tamén é un combustible moi competitivo, ata un 50% máis barato que a gasolina e un 30% máis que o diésel.
  • O gas natural reduce ata case cero as emisións contaminantes que afectan a saúde. Reduce en máis dun 85% as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100% as partículas en suspensión, principal causa de problemas respiratorios e cardíacos derivados da contaminación en contornas urbanas. Ten emisións case cero de NO, NO2 e material particulado, principais contaminantes atmosféricos nas nosas cidades.
  • Contribúe a reducir a contaminación acústica. Os motores de gas natural producen menos ruído e vibracións que os motores diésel.
  • Actualmente hai en España ao redor de 80 estacións públicas que subministran gas natural. Dende este mapa podes consultalas.

rgpdactive true

argssite - CORP