A Gobernanza - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/a_gobernanza

  
O noso goberno réxese segundo os principios de eficacia e transparencia

  

Asumimos prácticas avanzadas de goberno corporativo, de acordo coas principais recomendacións e cos estándares existentes, e rexéndonos segundo os
principios de eficacia e transparencia. As nosas normas de goberno están formadas basicamente por:

 Estatutos sociais 
 Regulamento do Consello de administración e as súas Comisións
 Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas 
 Política de Dereitos Humanos
 Código Ético
   

Goberno coporativo
 • Edificio Naturgy Madrid

  Órganos de goberno


   

  Os nosos órganos de goberno rexen o seu funcionamento segundo as recomendacións de bo goberno establecidas para sociedades cotizadas, así como pola lexislación relativa a esta materia.


  Más información
 • centro de atención ao cliente

  Grupos de interese
  Nos nosos plans de negocio son cruciais accionistas e investidores, financeiros, socios de negocio, clientes, empregados, provedores, sociedade, administracións, analistas, axencias e axentes de mercado.


  Más información
 • edificio naturgy barcelona

  Políticas e códigos de conduta


  As políticas e códigos de conduta en aspectos sociais, medioambientais e de goberno corporativo integrados na nosa estratexia fan visibles os compromisos adquiridos cos grupos de interese.


  Más información

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593150515

argssite - CORP