Políticas e códigos de conduta - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/a_gobernanza/politicas_e_codigos_de_conduta

Políticas e códigos de conduta

Dos nosos compromisos, especialmente os que adquirimos coa sociedade e co medio ambiente, emanan toda unha serie de políticas, criterios e códigos que marcan as súas pautas de desenvolvemento e garanten o seu cumprimento. Valores como a ética, a integridade, a transparencia e a preocupación pola contorna forman parte da nosa visión estratéxica e cultura corporativa.

Apostamos pola ética, a integridade e a transparencia


Desenvolvemos 8 compromisos reitorese 45 compromisos específicos

O Comité de Ética e Cumprimento vela polo cumprimento dos valores corporativos
   
Unha auditoría interna verifica o cumprimento da Política de Dereitos Humanos
  
A nosa contribución fiscal en 2019 superou os 2.955 millóns de euros

Código ÉticoContamos cun código ético que marca as pautas de comportamento para administradores e empregados e cun código específico para provedores.
 

Máis información
 

Código de boas prácticas
En 2010 subscribimos un código impulsado polo Goberno de España e o Foro de Grandes Empresas, que explicita as nosas obrigas tributarias.


Máis información
 

Política de Responsabilidade Corporativa


Establecemos uns compromisos cos grupos de interese enfocados a xerar valor e garantir unha adecuada relación co medio.
 

Máis información
 

Política de Dereitos Humanos


Delimitamos de forma precisa como a compañía debe incorporar os dereitos humanos na cultura corporativa e a xestión empresarial.


Máis información
 
Logo de Naturgy en la sede de Madrid de la compañía

Política de Relacións Institucionais


Establecemos relacións no ámbito político e institucional co fin de trasladar o noso posicionamento sobre as diferentes opcións nas regulacións e políticas públicas.
 

Mais información  

Política de relación con comunidades


Mantemos un diálogo fluído coas comunidades locais dos países onde estamos presentes para contribuír ao seu desenvolvemento.


Máis información
central activos nucleares

Xestión dos activos nucleares

 
Definimos de forma transparente estratexias, directrices e obxectivos de Seguridade Nuclear, Protección Radiolóxica e Xestión de Residuos.


Máis información  

Regulamento de abuso de mercado (MAR)


Cumprimos a normativa europea sobre abuso de mercado (MAR).


 

Máis información  
edificio Naturgy Barcelona

Estratexia fiscal e política de control


Aplicamos as directrices fundamentais polas que se rexen a Estratexia fiscal e Política de control e Xestión de riscos fiscais.


Máis información  
edificio Naturgy Barcelona

Política de Selección de conselleiros


Máis información  
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593272698

argssite - CORP