Código de Boas Prácticas Tributarias - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/a_gobernanza/politicas_e_codigos_de_conduta/codigo_de_boas_practicas_tributarias

Código de Boas Prácticas Tributarias

Dende 2010, la compañía está adherida ao Código de Boas Prácticas Tributarias, elaborado polo Foro de Grandes Empresas conxuntamente coa Administración Tributaria española. Os seus obxectivos son:
 
Promover a transparencia, boa fe e cooperación coa Axencia Estatal da Administración Tributaria na práctica fiscal empresarial
  
Fomentar a seguridade xurídica na aplicación e interpretación das normas tributarias
 
 
Evitar estruturas de carácter opaco con finalidades tributarias
 
 
 
Informar regularmente ao Consello de administración sobre as políticas fiscais aplicadas
 

Ver o documento completo
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595896373

argssite - CORP