Regulamento de Abuso de Mercado (MAR) - Naturgy - Coñécenos

Regulamento de Abuso de Mercado (MAR)

No noso firme compromiso permanente por cumprir coa normativa vixente nos mercados nos que operamos, temos establecidos mecanismos de control para asegurar o cumprimento da normativa europea sobre abuso de mercado (MAR).
O Regulamento de abuso de mercado (MAR) do Parlamento e o Consello Europeo está vixente dende o 3 de xullo de 2016 e ten como obxectivo evitaras seguintes condutas:
 

O uso de información privilexiada para realizar operacións.

 
A comunicación de forma ilícita de información privilexiada

 
A manipulación ou abuso de mercados
 

rgpdactive true

argssite - CORP