Electricidade - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/actividade_e_enerxias/electricidade

        


O noso modelo de negocio é referente no sector eléctrico, no que nos dedicamos á xeración, distribución e comercialización de electricidade

  
       

  
 

 
Desenvolvemos a nosa actividade de xeración con diferentes tecnoloxías


Renovables


Un dos nosos principais obxectivos de cambio climático é o de acadar unha porcentaxe de potencia instalada renovable no mix de xeración superior ao 34% en 2022.
 

 

Central de Ciclo Combinado de Málaga, Andalucía

 
O noso parque de xeración, dominado por centrais de ciclo combinado, conta coa flexibilidade necesaria para adaptarse ás distintas situacións de mercado, o que resulta un activo valioso no aproveitamento de oportunidades relacionadas coa volatilidade dos prezos e volumes demandados no mercado da electricidade.

Xeración convencional


Centro de Supervisión de Operación e Mantemento

O Centro de Supervisión de Operación e Mantemento (CESOM) realiza o tratamento en tempo real de preto dun millón de sinais recibidos das centrais de xeración eléctrica.
O CESOM dá servizo e colabora coas plantas na mellora continua dos indicadores básicos de xeración de electricidade co obxectivo de diminuír custos e riscos operativos.

 
Realizamos actividades de distribución eléctrica en varios países e a diferentes tipos de usuarios 

 
ilustración distribuímos en todo o mundo
 
España
Terceiro operador no mercado español, onde distribuímos electricidade a 3,8 millóns de clientes
América latina
Contamos con máis de 900.000 clientes en Arxentina e Panamá
Liderado
Temos unha posición de liderado nos mercados nos que operamos e somos eficientes en termos de custos de operación e mantemento do negocio de distribución eléctrica
 
 

 
Somos líderes nos segmentos de gran consumo e residencial de comercialización de enerxía en España

ilustración edificio de veciños
23,9 TWh
comercializados
Gran consumo e residencial
Somos un dos axentes principais do mercado español, líderes nos segmentos de gran consumo e residencial cunha cota de mercado total en España do 10%.
Servizos de Valor Engadido
Temos unha oferta combinada de enerxía dual e ampla gama de servizos de valor engadido
Liderado
A posición de liderado na comercialización combinada de gas natural e electricidade presenta importantes vantaxes, como o menor custo de servizo, un servizo integrado ao cliente e menores custos de adquisición, sen esquecer a consecución dunha maior vinculación cos clientes.
 

Respectamos as contornas onde desenvolvemos a nosa actividadeA nosa Política Global de Medio Ambiente establece o noso compromiso coa conservación da biodiversidade e o capital natural, con especial atención aos espazos, especies protexidas e os lugares onde desenvolvemos a nosa actividade.

 
Imaxe do Lago Meirama da Coruña

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531789275

argssite - CORP