Gasoduto da Mariña Lucense - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/actividade_e_enerxias/gas/gasoduto_da_marina_lucense

Gasoduto da Mariña Lucense

O proxecto de construción do gasoduto da Mariña Lucense é o resultado dun esforzo compartido que contribúe á mellora da calidade de vida dos cidadáns, ao maior aforro das familias, así como ao crecemento económico e industrial da bisbarra da Mariña Lucense e de Galicia. O gasoduto da  Mariña é un feito histórico na política enerxética da Xunta de Galicia, pois a súa construción dota á bisbarra dunha infraestrutura fundamental para  o seu desenvolvemento económico.

Sustentabilidade

Na construción do gasoduto, primouse a preservación da contorna. Adoptáronse as medidas oportunas para minimizar as afectacións e prexuízos que se puideron producir durante a execución. Unha vez finalizadas as obras, restituíuse ao  seu estado primitivo tanto os terreos, como os cerrados e outras instalacións que puideron resultar afectadas, a través de accións de rexeración forestal e biofauna.

De acordo coa súa política de sustentabilidade e atendendo ao  compromiso coa sociedade  onde realiza a súa actividade, dende Naturgy implicámonos activamente en diversas iniciativas e accións de patrocinio.

 Contacto

Rúa Lisboa – Edificio Área Central, Local 31, H-I-J Polígono Fontiñas
15703 Santiago de Compostela


Tel.: 981569101 Correo electrónico: gasoductoamarina@gasnatural.com

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477546782003

argssite - CORP