Outras liñas de negocio - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/actividade_e_enerxias/outras_linas_de_negocio

Outras liñas de negocio


Somos un grupo enerxético integrado, cun mix equilibrado de negocios, que subministra gas e electricidade a case 22 millóns de clientes. O noso negocio céntrase no ciclo de vida completo do gas, e na xeración, distribución e comercialización de electricidade. Ademais, desenvolvemos outras liñas de negocio, como os servizos enerxéticos, que favorecen a diversificación das actividades.

 

Engineering


Filial de enxeñaría e construción de Naturgy dedicada ao desenvolvemento de proxectos de xeración, transporte e distribución de gas e electricidade.
 

Trading


Extraemos marxes adicionais nos mercados a través dunha adecuada actividade de trading, presente en toda a cadea de valor.
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531817796

argssite - CORP