cid es 1477535989572

Engineering - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/actividade_e_enerxias/outras_linas_de_negocio/engineering

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477535989572 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Gas Natural Engineering


A nosa filial dedicada á enxeñaría e construción leva máis de 25 anos dando apoio ao desenvolvemento dos negocios de Naturgy.

Capitalizamos esta experiencia colaborando con todos os nosos clientes no desenvolvemento dos seus proxectos na área da xeración, transporte e distribución de gas natural e electricidade.

Participamos en todas as fases dun proxecto, dende a súa concepción e deseño ata a construción e posta en marcha, en distintas modalidades contractuais, e sempre coa visión do propietario da instalación e os seus obxectivos de negocio.

Así mesmo, participamos nos desenvolvementos de proxectos de innovación no sector enerxético para dispoñer sempre das mellores tecnoloxías aplicables.

Visita o noso portal de Engineering
 
Posta en gabia gasoduto A Mariña Lucense

Fases do proxecto

Unha oferta de servizos integral

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477535989572

argssite - CORP