REMIT - Integridade e transparencia do mercado almacenista de enerxía - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/actividade_e_enerxias/remit_-_integridade_e_transparencia_do_mercado_almacenista_de_enerxia

 

REMIT. Integridade e transparencia do mercado almacenista de enerxía

 

  

Naturgy participa no desenvolvemento de mercados almacenistas de enerxía competitivos a través de mecanismos que fomentan a súa integridade e transparencia. En concreto, o Regulamento da Unión Europea n.º 1.227/2011, sobre a Integridade e a Transparencia do mercado almacenista de enerxía (REMIT), obriga ás empresas xeradoras, como participantes no mercado, á difusión de xeito efectivo e oportuno de información relacionada coa capacidade e utilización das súas instalacións de produción, almacenamento, consumo ou transporte de enerxía eléctrica, incluída a indispoñibilidade planificada ou non das devanditas instalacións.

A compañía, en cumprimento da lexislación vixente, publica a continuación información sobre as súas unidades de xeración en España. Estes datos serán debidamente revisados, en canto ao seu contido e/ou formato conforme sexa requirido.
(*) Estes ficheiros reflicten a situación na data e hora da súa xeración. As indispoñibilidades programadas e en curso infórmanse adicionalmente ao operador eléctrico do sistema español segundo os Procedementos de Operación 2.5 e 3.6, e publícanse na plataforma de transparencia de ENTSO (onde se pode consultar a información actualizada para a data e hora da consulta.
 

Gas 

 
Transparencia nos mercados - UMMS (Urgent Market Messages)

O artigo 4.1 de REMIT dispón que os participantes no mercado deben difundir de xeito efectivo e oportuno calquera información relativa á capacidade e utilización das súas instalacións de produción. 

UFG contratou a plataforma IIP proporcionada por MIBGAS e OMIE e dende o 1 de xaneiro de 2021 toda a información poderase consultar no seguinte enderezo web:


 Midgas 
  
  Saber máis
 

Documentos relacionados
  
 Indispoñibilidades programadas *
 

(*) Estes ficheiros reflicten a situación na data e hora de xeración que se indica no mesmo. As indispoñibilidades programadas e en curso pódense consultar, con información actualizada para a data e hora, na web de MIB-Gas
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531811405

argssite - CORP