Renovables - Naturgy - Coñécenos
        


Apostamos polas enerxías renovables para apoiar a transición enerxética

  
       

 

 
 

 

A nosa visión de futuro, sen esquecer as nosas raíces e os nosos máis de 175 anos de historia, ten como obxecto protexer o actual modelo de negocio e establecer as bases para continuar creando valor, apostando polas enerxías renovables para unha transición sostible.

Para apoiar a transición enerxética, fomos o primeiro grupo español en solicitar o permiso para o peche das súas plantas de carbón e en 2019 convertémonos nun dos investidores líderes en tecnoloxías limpas no país.

Co desenvolvemento renovable como piar da nosa estratexia, resultamos adxudicatarios —na última poxa de enerxía renovables, co novo marco retributivo, organizada polo Goberno— dun total de 235 MW (38 MW eólicos e 197 MW fotovoltaicos) repartidos entre as tecnoloxías eólica e solar fotovoltaica. O resultado desta poxa encóntrase aliñado cos nosos obxectivos de crecemento e únese aos máis de 300 MW que aprobamos a finais do ano 2020 e que se encontran actualmente en fase de inicio de construción. Así, nos últimos anos, acudimos a poxas tanto en España coma no estranxeiro cun alto grao de éxito.

Esta adxudicación pon en valor a nosa carteira de proxectos renovables, na que levamos traballando durante estes últimos anos, e que nos permitiu configurar un porfolio realmente competitivo e optimizado. Así, contamos cunha carteira sólida que nos permitiu acudir a esta poxa con proxectos concretos que aseguren o obxectivo desta, contando á súa vez con proxectos adicionais de reserva para o cumprimento tanto da identificación coma da acreditación nun prazo máximo de 6 e 12 meses respectivamente dende o momento en que o MITECO publique a resolución definitiva de inscrición no réxime económico en estado de preasignación.

En definitiva, esta adxudicación permite continuar co desenvolvemento en renovables, confirmando así que se trata do principal vector de crecemento da compañía, que aposta polas enerxías renovables para apoiar a transición enerxética.

Gráfico de produción renovables por países
Produción renovable en Europa
 
Eólica
 2.193 MW
Solar
  251 MW
Hidráulica
 2.056 MW
Aumentamos o peso en España da capacidade instalada en renovables co desenvolvemento de 667 MW eólicos e de 250 MW de proxectos solares en 2019.

Continuamos tamén cos investimentos en proxectos renovables fóra de España, destinando 145 millóns de euros en proxectos de crecemento en Australia e Chile. Como resultado, a capacidade instalada total en renovables incrementouse ata 2.580 MW ao peche de 2019, o que representa un aumento do 45% respecto ao ano anterior.

Ademais, conseguimos que por primeira vez as emisións evitadas no último exercicio superasen o total das nosas emisións directas e indirectas.


En 2019 conseguimos reducir as nosas emisións de COun 16% grazas á nosa aposta polas renovables Na innovación de renovables apostamos pola implantación de novas tecnoloxías, a monitorización dos activos e a súa xestión automatizada e intelixente

Innovación

A innovación é clave para anticiparse ao impacto dos cambios que se producen na sociedade, como a transformación dixital, que afecta á forma de vida, as necesidades dos clientes ou a transición enerxética cara a unha economía descarbonizada.

 

Retos en innovación

 

 
Campo de probas fotovoltaicas  en La Nava, Cidade Real

O proxecto ten como obxectivo a realización de probas sobre distintos paneis solares, seguidores e outros equipos, e parámetros de deseño de instalacións de xeración solar fotovoltaica.
 

 

Contribuímos á descarbonización do sistema eléctrico e ao coidado do medio ambiente

Actuación en espazos protexidos

Estudos da contorna

 Iniciativas pola biodiversidade

 Cadea de subministración responsable

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596146652

argssite - CORP