Renovables - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/actividade_e_enerxias/renovables

        


Apostamos polas enerxías renovables para apoiar a transición enerxética

  
       

 

 
 

Reducimos un 42% as nosas emisións directas de gases de efecto invernadoiro dende 2012 

 

Co desenvolvemento renovable como piar da nosa estratexia, resultamos adxudicatarios —na última poxa de enerxía renovables, co novo marco retributivo, organizada polo Goberno— dun total de 235 MW (38 MW eólicos e 197 MW fotovoltaicos) repartidos entre as tecnoloxías eólica e solar fotovoltaica. O resultado desta poxa encóntrase aliñado cos nosos obxectivos de crecemento e únese aos máis de 300 MW que aprobamos a finais do ano 2020 e que se encontran actualmente en fase de inicio de construción

Gráfico de produción renovables por países
O dato de España inclúe coxeración. 
Potencia instalada por tecnoloxía* 
Eólica
 2 GW
Solar
  0,4 GW
Hidráulica
 2,1 GW

* Non inclúe coxeración de 0,1 GW.
Puxemos en marcha en 2020 novos proxectos renovables con 151 MW de nova potencia renovable en España, que supuxeron un incremento da potencia renovable instalada ata o 29% a ámbito global e un aumento da electricidade producida a partir da auga, do vento e do sol, que alcanzou o 22% da electricidade total xerada no ano 2020. Así, aumentamos a potencia renovable instalada eólica e solar en 1.142 MW, cun incremento de 1,9 veces respecto a 2017.

En canto aos investimentos de crecemento en 2020, en liña coa transición enerxética, destináronse 115 millóns de euros correspondentes ao desenvolvemento de diversos proxectos de xeración renovable en España (solares e eólicos), con 151 MW que foron postos en operación no exercicio 2020, 287 millóns de euros investidos no desenvolvemento de 181 MW eólicos en Australia e 307 MW eólicos e solares en Chile, que entrarán en operación nos próximos meses.

Respecto á nosa aposta polas enerxías renovables, comprácenos a posición de liderado adquirida en Australia, onde, a través dos proxectos adxudicados ou en operación, dispoñeremos dunha capacidade instalada de 700 MW.

En 2020, emitimos á atmosfera 14,3 millóns de tCO2 eq, o que supón unha redución dun 30% respecto de 2017 e a nova potencia renovable sumada á que xa está en operación permitiu evitar a emisión á atmosfera de máis de 5 millóns de tCO2 eq.


 Na innovación de renovables apostamos pola implantación de novas tecnoloxías, a monitorización dos activos e a súa xestión automatizada e intelixente

Innovación

A innovación é clave para anticiparse ao impacto dos cambios que se producen na sociedade, como a transformación dixital, que afecta á forma de vida, as necesidades dos clientes ou a transición enerxética cara a unha economía descarbonizada.

 

Retos en innovación

 

 
Campo de probas fotovoltaicas  en La Nava, Cidade Real

O proxecto ten como obxectivo a realización de probas sobre distintos paneis solares, seguidores e outros equipos, e parámetros de deseño de instalacións de xeración solar fotovoltaica. Realizáronse probas de paneis bifaciais e vaise iniciar a comparativa dos resultados fronte aos paneis actuais.

 

Contribuímos á descarbonización do sistema eléctrico e ao coidado do medio ambiente

Actuación en espazos protexidos

Estudos da contorna

 Iniciativas pola biodiversidade

 Cadea de subministración responsable

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596146652

argssite - CORP