Proxecto PIDIM - Naturgy - Coñécenos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595447070&pagename=CORPWrapper

Proxecto PIDIM


Plataforma Intelixente de Dimensionamento e Deseño de Instalacións Multixeración

Que é?


É un proxecto de innovación tecnolóxica cuxo obxectivo é deseñar, desenvolver e implantar unha plataforma intelixente de dimensionado e deseño de instalacións de xeración distribuída de electricidade, calor e frío.

A plataforma PIDIM permitirá promover a rehabilitación enerxética de edificios existentes do sector terciario cun consumo enerxético significativo e deseñar dun xeito sinxelo e áxil instalacións multixeración de electricidade, calor e frío que inclúan tecnoloxías innovadoras de alta eficiencia.

 

Obxectivos


O principal obxectivo de PIDIM é desenvolver unha plataforma que proporcione o dimensionado e deseño de solucións de valor engadido vinculadas a servizos enerxéticos de instalacións de produción de electricidade, calor e frío e operará sobre a nube, recibindo datos como o consumo do cliente (edificio ou conxunto de edificios) e que permitirá:
obxectivos pidim
 • Deseño e dimensionado

   
  Instalacións de xeración distribuída de electricidade, calor e frío.
 • Anteproxecto básico

   

  Esquemas de principios, orzamento e medicións orientativas

 • Módulo M&V

   


  Obter a liña base de consumo do cliente. Medición e avaliación do aforro enerxético

 • Módulo de replicabilidade


  Toma de decisións in situ sobre potencial e viabilidade de intervencións en novos proxectos

Beneficios

Aforro en tempo e custos na realización de auditorías enerxéticas e presentación de propostas de rehabilitación de instalacións.
Disposición dunha ferramenta propia de Naturgy, que permite presentar solucións personalizadas ás necesidades de cada cliente e, polo tanto, realizar unha análise preliminar máis axustada para o cliente.
Fomento dos proxectos ESE que inclúan instalacións de xeración distribuída de electricidade, calor e frío, que inclúan tecnoloxías innovadoras de alta eficiencia, enerxías renovables e almacenamento térmico e eléctrico.
Ferramenta cunha extensa base de datos actualizable.

Tecnoloxías

Solar térmica de baixa e media temperatura.
Enerxías renovables para produción de electricidade: fotovoltaica e minieólica.
Coxeración.
Caldeiras e bombas de calor con e sen recuperación de calor, incluíndo bombas de calor por ciclo de absorción e adsorción.
Sistemas de almacenamento eléctrico e térmico.
Sistemas de disipación de calor.

Participación


PIDIM é un proxecto cofinanciado coa Corporación Tecnolóxica de Andalucía. Realizouse en colaboración con AICIA, Centro Tecnolóxico vinculado á Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Sevilla, que se encargan do desenvolvemento da ferramenta e son os responsables técnicos dos diferentes paquetes de traballo.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595447070

argssite - CORP