Proxecto Power2Biomethane - Naturgy - Coñécenos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595423968&pagename=CORPWrapper

Proxecto Power2Biomethane

Que é?


Trátase do desenvolvemento dun sistema de xeración de biometano totalmente renovable, a partir de CO2 e de enerxía eléctrica proveniente de verteduras de enerxía renovable mediante un proceso bioelectroquímico en pilas Microbial Electrochemical System (MES).
Durante a duración do proxecto desenvolveranse dúas actividades principais en paralelo:
 
1
Desenvolvemento dun stack de celas MES (Microbial Electrochemical systems) a escala laboratorio
 
2
Desenvolvemento dun sistema de control eléctrico do convertedor de stack MES para xestión de potencia de 20 kW

Obxectivos


O principal obxectivo deste proxecto é desenvolver un sistema de almacenamento de enerxía, explicitamente do exceso de produción de enerxía renovable, en forma de biometano producido a partir dun efluente rico en CO2 (biogás) mediante un proceso bioelectroquímico. Desta forma, POWER2BIOMETHANE ofrece unha solución para xestionar o exceso de produción de enerxía renovable e diminuír as emisións de CO2 xerando biometano totalmente renovable e sustentable.

Durante o proxecto desenvolverase un prototipo formado por un sistema que solubilizará o CO2 en augas residuais, ensamblado a pilas bioelectroquímicas do tipo MES, e un sistema de control de potencia para integrar o prototipo a unha microrrede de enerxías renovables.

BeneficiosTransferir enerxía eléctrica excedentaria a gas natural sintético


Permitir unha maior penetración de enerxías renovables


Reducir gases de efecto invernadoirodependencia enerxética


Realizar prototipos a maior escala coa  rede eléctrica renovable

Participación


Trátase dun proxecto lideradopor Naturgy e o consorcio compóñeno outras 3 entidades: DUTT, Universidade Politécnica de Cataluña (UPC) e LEITAT. Forma parte da convocatoria RETOS 2016 do MINECO.
logo Naturgy
leitat logo
dutt
logo universitat politécnica de Catalunya
ministerio de industria, enerxía e turismo
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595423968

argssite - CORP