Realidade Virtual para formación de operación de risco - Naturgy - Plan de innovación tecnolóxica

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/innovacion_e_futuro/plan_de_innovacion_tecnoloxica/realidade_virtual_para_formacion_de_operacion_de_risco

Realidade Virtual para a formación en operacións de risco

Que é?

 
A Realidade Virtual permite crear dixitalmente mundos virtuais por medio do ordenador cunha aparencia de realidade, o que posibilita ao usuario ter a sensación de estar inmerso. A sensación de presenza conséguese proporcionando información adecuada aos nosos sentidos (vista, oído, etc.)

Para nós é importante poder virtualizar determinadas operacións en campo repetitivas e de risco, xa que serve de axuda na formación dos operarios para enfrontarse a estas situacións sen poñer en perigo a súa vida e para que sexan capaces de reaccionar ante situacións complexas.

Neste sentido, seleccionamos operacións en tres ámbitos distintos para realizar unha primeira aproximación:

 Distribución de gas. Operación nunha planta de Gas Natural Licuado (GNL) de descarga con bomba e sen bomba

 Distribución de electricidadeConexión e desconexión dun grupo electróxeno en centros de Baixa Tensión (BT)
 Servizos compartidos. Operación de cambio de contador de gas

Por que agora?

 • Negocio e compañía

  Impulso da transformación dixital  Acelerador de innovación
   
  Novos ingresos e cambio da forma de traballar
    previsión de 150.000 M$ de ingresos en 2020
   
  Aparición dunha industria focalizada neste sector
 • Madureza Tech

  Crecemento no número de dispositivos e solucións dispoñibles.
   
   Gas/Cascos RV/RA
   
   Homemade kits: ARKit,carboard VR, etc.


   

Tipos de Realidade Virtual

 
Inmersiva Semiinmersiva Non inmersiva
Simular fisicamente a presenza do usuario nun contorno:
 
Virtual ou imaxinario
Con espazos físicos ou contornos multiproxectos
Xerando imaxes realistas, sons e outras sensacións
Sensores: xiróscopos de movemento, etc.
Pantallas estereoscópicas
Alta capacidade de procesamento
Soporte lóxico específico para a simulación
Maduros: HTC Vibe, Oculus, etc.
Evolución cara aos novos sensores

Como instalar un contador?

 • Obxectivos

  Novos modelos de formación
  Aplicar Realidade Virtual nos procesos de formación implicará un cambio na percepción do usuario, ao ser esta moito máis inmersiva que a formación tradicional. Para que a formación destes operadores sexa efectiva, é necesario que a virtualización dos escenarios sexa o máis realista posible.
  Seguridade no traballo

  A integración dos diferentes riscos no desenvolvemento das operacións é imprescindible. Deste xeito, os operarios poderán reaccionar ante as adversidades que se presenten nestas operacións frecuentes e tamén poderán adestrar os diferentes pasos que se levan a cabo nelas.

  Transformación dixital

  Con estes tres pilotos preténdese avaliar a madureza tecnolóxica da realidade virtual, utilizar esta tecnoloxía como panca de innovación e avaliar a aceptación dos empregados e operadores da tecnoloxía. 


   
   

   
 • Vantaxes

   Dar formación e adestramento aos operarios de forma homoxénea e segura

   Crear contornos con condicións á medida

   Personalizar os produtos, coñecelos e posicionalos antes de compralos

   Dar unha experiencia de cliente única

   Impulsar a transformación dixital

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595482724

argssite - CORP