cid es 1477595373832

Redes - Naturgy - Plan de innovación tecnolóxica

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595373832&packedargs=d%3DDesktop&pagename=CORPWrapper

cid es 1477595373832

Redes

 


A actividade principal neste  ámbito está enfocada en conseguir unha maior optimización na seguridade e durabilidade da rede, así como unha maior automatización e mellor interacción co cliente.

Redes de gasOs retos principais da compañía nesta liña céntranse en conseguir unha maior automatización da rede (actuación en remoto, redución de cortes e interrupcións, mellora na eficiencia da operación e mantemento e incremento do rendemento enerxético) e unha maior interacción co cliente (eficiencia enerxética e xestión activa da demanda).

 Automatización da rede de distribución de gas 


Traballamos en colaboración con partners tecnolóxicos no desenvolvemento de novos sensores de baixo consumo que poidan despregarse nas distintas tipoloxías de rede das que dispón, tendo en conta os materiais e optimizándoos de forma que o sistema poida automatizarse. De igual forma e coa axuda das novas técnicas e tecnoloxías de tratamento de datos que permitan chegar a tratar as operacións de forma preditiva.


 Distribución de gas a pequena escala


O desenvolvemento de modelos de redes a pequena escala, permite abastecer pequenos núcleos afastados das infraestruturas de transporte. De igual forma, a posibilidade de introducir gases non convencionais ás redes permitirá lograr esquemas de economía circular tamén usando as redes de gas.
 

 Control da enerxía


Desenvolvemento de solucións que permitan dispoñer dun control da enerxía para asegurar os correctos balances desta nas redes de gas. 

  Gas natural renovable


Traballamos nos principios de funcionamento e nas vantaxes das tecnoloxías dispoñibles para a produción de biometano a partir de biogás e de biomasa sólida para promover o uso de gas natural renovable. Para iso, participamos actualmente en diversos proxectos, no ámbito nacional e europeo, cuxo obxectivo é obter gas natural a partir de recursos renovables en procesos que permitan inxectalo na rede de distribución de gas natural, coa calidade adecuada para o uso industrial ou doméstico, para a mobilidade ou para a xeración eléctrica.

O gas natural renovable valoriza a biomasa e abre a posibilidade de distribuír e consumir un gas de produción autóctona, co que reduce a dependencia enerxética exterior e contribúe ao desenvolvemento da economía local. Destacan tres liñas de actuación: upgrading de biogás (a partir de residuos e/ou cultivos); metanación de bio-syngas (a partir de biomasa e/ou cultivos) e metanación con hidróxeno e dióxido de carbono (power to gas).

Redes eléctricas 4.0 Neste ámbito a compañía está centrada na dixitalización das redes de distribución de electricidade para transformalas en redes cada vez máis intelixentes. Ademais, trabállase activamente en diferentes iniciativas para a integración do vehículo eléctrico e a súa infraestrutura de recarga nas redes de distribución, de modo que o impacto nestas sexa mínimo.

 Automatización das redes eléctricas


A automatización das redes de electricidade, xunto coa innovación tecnolóxica e a interacción co cliente dan lugar a un novo modelo de rede dixital, no que se pon en valor a infraestrutura dixital despregada, mellorando a precisión da información da rede, realizando unha xestión activa da infraestrutura e incluíndo ao cliente nos procesos de información.

 

 Integración da xeración renovable na rede de electricidade


O cambio no paradigma da distribución de electricidade e a aparición de fluxos bidireccionais de enerxía fai que o distribuidor tome un novo rol na operación da rede. A mellora na observabilidade e controlabilidade das devanditas redes é crucial para a integración destes fluxos de enerxía, posibilitando ao distribuidor unha xestión óptima.


 Control de enerxía


A compañía traballa no desenvolvemento de solucións que permitan dispoñer dun control da enerxía para asegurar os correctos balances desta na rede de electricidade, así como a mellora a detección de fraude abaratando os custos nesta detección e a transferencia dos mellores resultados entre os distintos pilotos.

 

 Vehículo eléctrico


Traballamos para facer posible que os vehículos eléctricos sexan unha realidade e axuden a conservar un aire máis limpo nas cidades. Ao longo do 2017, mantívose o foco nos seguintes obxectivos: análise do impacto do vehículo na rede de distribución e desenvolvemento de modelos de negocio para ofrecer recarga
 

 

Proxectos

 • Gas natural renovable

  Unidade Mixta de Gas Renovable (2016-2019)
  A Unidade Mixta de Gas Renovable ten como obxectivo principal aumentar o coñecemento nos procesos de produción de biometano (Gas Renovable) no sector das EDAR urbanas e EDAR de industrias alimentarias centrándose na inxección a rede. 

  Saber máis
 • Gas natural renovable

  Life Metamorphosis


  LIFE Methamorphosis proponse demostrar, a escala industrial, dous sistemas innovadores de tratamento de residuos, Umbrella e Methagro, para a produción de biometano no marco do fomento das renovables e a mitigación do efecto invernadoiro

  Saber máis
 • Gas natural renovable

  Smart Green Gas  (2014 – 2018)

  Estúdase a depuración do biogás obtido nas plantas de tratamento de residuos e a súa conversión en biometano de alta calidade, cun 95% de concentración, para poder ser inxectado na rede de gas ou utilizado como combustible de automoción.

  Saber máis
 • Gas natural renovable

  Power2Biomethane (2016-2019)

  Esta iniciativa desenvolve un sistema de xeración de biometano renovable a partir de CO2e de enerxía eléctrica proveniente de verteduras de enerxía renovable mediante un proceso bioelectroquímico en pilas chamado Microbial Electrochemical System (MES).

  Saber más
 • Gas natural renovable

  Maige 

   
  Este proxecto enmárcase dentro dunha estratexia a medio prazo para desenvolver sistemas de monitorización avanzada de redes e instalacións de distribución de gas e electricidade, incrementando así a seguridade e fiabilidade do mantemento e subministración.

  Saber más
 • Naturgy Renovable 

  RIS3CAT CoSin: combustibles sintéticos
  Desenvolvemento dunha alternativa para os gases sintéticos (a partir de carbón de orixe bioxénica) como elementos de almacenamento de enerxía a grande escala para facilitar unha maior intensidade no uso de enerxías renovables. 

  Saber máis


   
 • Redes eléctricas 4.0 

  Proxecto SEDA


  O proxecto SEDA é un dos sistemas de subministración eléctrica máis avanzados do mundo, que ofrece novos servizos aos clientes, reforzando a calidade da subministración e informando o usuario sobre as incidencias que se producen na rede. 


  Saber máis
 • Redes de gas

  Smart Greenhouse Gas Emissions
  (2016 – 2018)

  Na segunda fase do proxecto Greenhouse Gas Emissions, analízanse os métodos para estimar as emisións de metano procedentes da rede de distribución de gas en Europa e establecer as mellores prácticas cun enfoque común europeo no devandito cálculo.

 • Redes de gas

  ENSO. (Energy for Smart Objects)

  Demostración de solucións de microbaterías e harvesting para xestionar a enerxía en dispositivos IoT autónomos a partir de tecnoloxías desenvolvidas previamente e para as que xa se dispón de capacidade de fabricación de preseries.
 • Redes de gas

  Válvula de acometida (2014-2017)

  Deseño dun conxunto de válvula e elevador para facilitar os enlaces de transición desmontables entre válvula e tubo de polietileno (PE). A solución reduce o risco de accidentes por fuga e, ademais, diminúe os tempos e custos de construción. 
 • Gas natural renovable

  Proxecto Arazuri (2017)

  Este proxecto piloto produciu biometano na estación depuradora de augas de Arazuri (Navarra). O biometano utilizouse con 100% de biometano con éxito en tres autobuses da rede comarcal de Pamplona e dous camións de recollida de residuos.
 • Gas natural renovable

  Proxecto Elena (2017-2018)

  O
  obxectivo deste proxecto é o aproveitamento do biogás que se xera no vertedoiro Elena de Cerdanyola del Vallès (Cataluña), consistente na fabricación de biometano para a súa inxección na rede de media presión de gas natural. 
 • Redes eléctricas 4.0 

  OSIRIS 
  (2014-2017)


  Os obxectivos do proxecto son a optimización das funcionalidades achegadas polas redes intelixentes, a aprendizaxe sobre incidencias nas comunicacións dos equipos de Telexestión e a mellora da calidade de subministración eléctrica fronte a avarías. 

 • Redes eléctricas 4.0 

  Rede ACTIVA
  (2015-2018)

  O seu principal obxectivo é optimizar a automatización da rede intelixente e mellorar a súa eficacia. Dá solución a alteracións de operación e engade funcionalidades aos equipos. Xa se desenvolveron os primeiros pilotos de automatización na rede de BT. 
 • Redes eléctricas 4.0 

  Automatización de Panamá
  (2017-2019)
  Este proxecto céntrase en mellorar a observabilidade e controlabilidade da rede de distribución, así como a automatización da rede e implantando a telexestión de contadores. A isto engádese un piloto de detección de faltas en liñas aéreas MT. 
 • Redes eléctricas 4.0 

  BIM
  (2017-2019)

  BIM é unha metodoloxía de traballo que xera e xestiona de forma optimizada os datos dun proxecto dunha edificación ou dunha infraestrutura dende o seu inicio. En Naturgy estase a aplicar esta tecnoloxía no deseño de subestacións
 • Redes eléctricas 4.0 

  Subestación Compacta
  (2016-2017)

  Deseño dunha subestación ultracompacta baseada en sistemas modulares acoplables onde cada módulo transporta elementos de construción e equipamento eléctrico ata o destino onde se acoplan ao edificio.

Outras liñas tecnolóxicas

Xeración


Saber máis

Clientes


Saber máis

Automatización


Saber máis

GNL


Saber máis
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595373832

argssite - CORP