Planificación da innovación - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/innovacion_e_futuro/planificacion_da_innovacion

Planificación da innovación 

Desenvolvemos un novo modelo de planificación de innovación a través dun  sistema de xestión da innovación no que  incorpora as políticas, metodoloxías, procesos e ferramentas necesarias para a execución da actividade de innovación no grupo, nunha proposta integral de dixitalización da devandita actividade. Avánzase así cara a unha metodoloxía altamente flexible que é capaz de incorporar as mellores prácticas e actualizalas segundo sexa conveniente.
 

Soporte e transferencia tecnolóxica

Os departamentos de Soporte e Transferencia de Tecnoloxía da compañía teñen como razón de ser o apoio aos negocios do grupo na optimización da súa explotación, pola vía da incorporación de nova tecnoloxía e coñecemento tecnolóxico. Neste sentido, é fundamental coñecer as necesidades dos negocios, especialmente aquelas cuxa resolución require ir máis alá das vías habituais con fabricantes e provedores. Tamén é clave buscar activamente e coñecer a oferta tecnolóxica e as posibilidades que o ámbito innovador pode ofrecer á compañía. 

Colaboración con entidades e institucións

Vixilancia e observatorios tecnolóxicos

 • Vixilancia tecnolóxica

   

   Xera información coñecemento.


    Anticipa cambios

   
  Integra as novas tecnoloxías nos negocios

   
  Optimiza medios e recursos

   Facilita a competitividade  
 • Observatorio tecnolóxico

   

    Coordinación y desenvolvemento das  iniciativas de innovación

   Activa a innovación dende os estadios máis iniciais

   Rede de observatorios específicos

   160 expertos das unidades de negocio 

   
 • Colaboración externa

   

    Participación en foros e asociacións sectoriais

   Diálogo con expertos de referencia

   Newsletter coas novidades en innovación do sector

   Valoración da  aplicabilidade das tendencias en innovación na compañía

Observatorios tecnolóxicos específicos

 •  

  Observatorio Eólico
 •  

  Observatorio Solar
 •  

  Observatorio de Carbón e Gas
 •  

  Observatorio Nuclear
 •  

  Observatorio de CO2
 •  

  Observatorio de Gas Renovable
 •  

  Observatorio de Redes de Gas
 •  

  Observatorio de Punto de Consumo
 •  

  Observatorio de Tecnoloxías do H2
 •  

  Observatorio de Gas Natural Licuado
 •  

  Observatorio de Hidráulica
 •  

  Observatorio de Novos Recursos de Gas
 •  

  Observatorio de Redes Eléctricas
 •  

  Observatorio de Mobilidade a Gas
 •  

  Observatorio do Vehículo Eléctrico
 •  

  Observatorio de Almacenamento

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477590417164

argssite - CORP