O Grupo - Naturgy - Coñécenos

Un grupo
multinacional presente
en máis de 20 países

 

Quen somos?

Quiénes somos

Somos un grupo dedicado á xeración, distribución e comercialización de enerxía e servizos que traballa para garantir o benestar das persoas, o progreso de empresas e sociedade e a sustentabilidade do planeta.
   
 

 
Presentes en máis de 20 países
Máis de 18 millóns de puntos de subministración
Temos unha potencia instalada de 16,9 GW e un mix diversificado de xeración de electricidade

Que facemos?

Sede en Barcelona de Naturgy
 
Operamos nos mercados regulados e liberalizados de gas e electricidade, cunha contribución crecente da actividade internacional, principalmente nos seguintes ámbitos:
  


 
Distribución de gas e electricidade
Xeración e comercialización de electricidade
Infraestructura, aprovisionamento e comercialización de gas
 

Como o facemos?

O noso futuro

As nosas Bases Estratéxicas teñen como obxectivo establecer un modelo de negocio centrado na creación de valor. Naturgy enfócase en dar resposta ao seu propio modelo industrial baseado en:

 Considerar a transición enerxética como unha oportunidade.

 Ser unha empresa competitiva e áxil.

 Transformación a través da dixitalización.

 Posicionar o cliente no centro do modelo.
Construímos o futuro dende o presente...
...Adiantámonos ás oportunidades de mercado, pero ante todo, ás súas necesidades.
 

Presenza internacional


​Distribución de gas e electricidade
Comercialización e infraestrutura GN/GNL
Xeración eólica, solar e hidráulica

​Exploración, transporte, distribución e comercialización de gas e electricidade
Xeración: ciclo combinado, nuclear, hidráulica, térmica, coxeración, mini hidráulica e eólica.

> Resto de Europa:
  

Comercialización GN/GNL
Comercialización electricidade
> África   > Asia   > Oceanía:

​Aprovisionamento, infraestrutura e comercialización GN/GNL
Xeración eólica
Gasoduto

Ver máis


     

rgpdactive true

argssite - CORP