O Grupo - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/o_grupo

Un grupo
multinacional presente
en máis de 20 países

 

Somos Somos un grupo enerxético multinacional innovador e sostible presente no negocio da electricidade e o gas


O noso modelo de negocio desenvólvese a través dun amplo número de empresas principalmente en España, Latinoamérica (Arxentina, Chile, Brasil, México e Panamá) e Australia. Ao longo da cadea de valor, o noso modelo de negocio diferénciase por ser líder no sector do gas e ser un referente no sector eléctrico, en ámbolos dous casos garantindo a continuidade da subministración, aspecto esencial para prestar un servizo de calidade e para o cumprimento da nosa función social; proporcionando unha ampla oferta de servizos de valor engadido e impulsando a innovación sostible como motor de desenvolvemento.

Continuando co proceso de transformación, en 2020 reorganizámonos para unha mellor visibilidade da evolución dos negocios arredor das tres áreas estratéxicas: Xestión da Enerxía e Redes, Renovables e Novos Negocios, e Comercialización. Esta organización busca seguir garantindo a transparencia e marcará o inicio dun novo período de crecemento rendible en redes, a expansión da nosa pegada renovable e a construción dunha marca retallista de clase mundial. 

Quen somos?

Quiénes somos

Somos un grupo dedicado á xeración, distribución e comercialización de enerxía e servizos que traballa para garantir o benestar das persoas, o progreso de empresas e sociedade e a sustentabilidade do planeta.
   
 

 
Presentes en máis de 20 países
Máis de 16 millóns de clientes
Temos unha potencia instalada de 15,3 GW e un mix diversificado de xeración de electricidade

Que facemos?

Sede en Barcelona de Naturgy
 
Operamos nos mercados regulados e liberalizados de gas e electricidade, cunha contribución crecente da actividade internacional, principalmente nos seguintes ámbitos:
  


 
Distribución de gas e electricidade
Xeración e comercialización de electricidade
Infraestructura, aprovisionamento e comercialización de gas
 

Como o facemos?

Presenza internacional


​Distribución de gas e electricidade.
Comercialización e infraestrutura GN/GNL.
Xeración renovable (eólica, solar e hidráulica).
Xeración ciclos combinados e fuel.


 

​Aprovisionamento, infraestrutura e comercialización GN/GNL
Xeración eólica
Gasoduto

​Exploración, transporte, distribución e comercialización de gas e electricidade.
Xeración: ciclo combinado, nuclear, hidráulica, térmica, coxeración, mini hidráulica e eólica.


> Resto de Europa
  

Comercialización GN/GNL.
Comercialización electricidade.
Regasificación Montoir.

​Aprovisionamento e infraestrutura GN/GNL.

Gasodutos Magreb-Europa y Medgaz.


 

​Aprovisionamento, infraestrutura e comercialización GN/GNL (planta licuefacción Qalhat).

 

Con compañías especializadas

 
Contamos con empresas especializadas en diferentes partes do proceso da enerxía (xeración, distribución e comercialización), tanto no sector gasista coma no eléctrico.
Logotipo de GPG, do Grupo Naturgy
 
Global Power Generation (GPG)
 é unha compañía do grupo Naturgy dedicada ao negocio de xeración eléctrica. Desenvolve e xestiona activos de xeración cun enfoque global, ofrece servizos de enxeñaría e operación, e de mantemento das súas instalacións.

 

Logotipo de UFD, do Grupo Naturgy

 
UFD enfócase no desenvolvemento, tecnificación e dixitalización de redes eléctricas. Encárgase da actividade regulada de distribución eléctrica do Grupo Naturgy. A súa actividade básica é a transmisión de enerxía eléctrica dos centros de xeración ata os consumidores finais.

 

UFD

Logotipo de Nedgia, do Grupo Naturgy

Nedgia é a compañía de distribución de gas do grupo Naturgy en España, responsable do desenvolvemento, operación e mantemento de redes de gas. Desenvolve solucións innovadoras e eficientes, e promove os novos usos do gas.
 

 

Nedgia

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596522310

argssite - CORP