Comprometidos cos resultados - Naturgy - Coñécenos

Compromiso cos resultados

a bolsa

Nosos accionistas e investidores constitúen un dos principais grupos de interese da compañía.

Aspectos clave do negocio: 


 
 Xestionar adecuadamente os riscos.

 Desenvolver un modelo de negocio sólido con potencial de crecemento internacional, que garanta a sustentabilidade a longo prazo.

Principios de actuación responsable cos accionistas e investidores  • Traballar para obter unha rendibilidade sostida adecuada aos recursos investidos.


  • Promover unha asignación e xestión eficiente dos recursos dentro do marco da mellora continua dos procesos.


  • Garantir que a toma de decisións considera os niveis e limiares de risco aprobados.


  • Continuar incorporando aspectos de sustentabilidade na relación con investidores.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595769656

argssite - CORP