Compromiso social - Naturgy - Coñécenos

Compromiso social

Nenos con bolsa nunha sesión formativa
Estamos comprometidos co desenvolvemento económico e social das rexións nas que levamos a cabo a nosa actividade.

A elas achegamos coñecemento, capacidade de xestión e creatividade, ademais de dedicarlles parte dos beneficios en investimento social.

O diálogo fluído e permanente coa sociedade permítenos coñecer as expectativas e intereses das comunidades onde operamos para implicarnos no seu desenvolvemento e dar a resposta máis axeitada ás súas necesidades.
Ligazóns relacionadas
 
Patrocinio   
 

 

Compromisos e principios de actuación responsable coa sociedade

Diálogo coa comunidade

Queremos garantir o diálogo fluído e bidireccional, e a implicación nas comunidades locais respectando a súa cultura, as súas normas e a súa contorna, de modo que as súas preocupacións sexan respondidas de xeito adecuado e dilixente. 

Avaliación do impacto social

Facemos avaliacións do impacto social que produce a nosa actividade para evitar ou mitigar os efectos adversos que se poidan xerar e potenciar os efectos positivos.
 
 

Creación de valor compartido

Desenvolvemos iniciativas no marco da venture philanthropy para a creación de valor compartido e de impacto social positivo en proxectos enerxéticos.
 
 

Investimento social

Promovemos a educación, a riqueza cultural, a saúde, a investigación e a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos a través do investimento social.
 
 
 

Coñecemento

Transferimos coñecemento e valores á sociedade a través de acordos de colaboración coa comunidade académica e utilizamos os mecanismos necesarios e/ou existentes para transmitir os niveis de calidade de servizo aos nosos provedores e empresas colaboradoras.
 
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595606789

argssite - CORP