Integridade e transparencia - Naturgy - Coñécenos

Integridade e transparencia

persoa escribindo


En nosa empresa consideramos que:

 

A confianza dos nosos clientes, profesionais, provedores e colaboradores externos, accionistas, investidores e financiadores, reguladores e outros axentes do mercado e grupos sociais fundaméntase na integridade, entendida como a actuación ética, honesta, responsable e de boa fe de cada unha das persoas que traballan para e no grupo.

Principios de actuación responsable e íntegra


 •  
  Rexeitar a corrupción, a fraude e o suborno no desenvolvemento da actividade da compañía e establecer medidas para evitalos e combatelos, desenvolvendo canles internas que permitan a comunicación de irregularidades, respectando e protexendo o anonimato do comunicante.

 •  
  Cumprir as leis e normas nacionais e internacionais vixentes nos países nos que opera a compañía, respectando especialmente os principios expresados na Declaración Universal dos Dereitos Humanos de Nacións Unidas e na Declaración da Organización Internacional do Traballo (OIT), os principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas, os principios reitores de Dereitos Humanos e empresas de Nacións Unidas, así como os principios da OCDE para o goberno das sociedades.

 •  
  Actuar con responsabilidade na xestión dos negocios e cumprir coas obrigas fiscais en todas as xurisdicións nas que opera a compañía, asumindo o compromiso de transparencia e colaboración coas administracións tributarias correspondentes.

 •  
  Competir no mercado de xeito leal: non admitir condutas enganosas, fraudulentas ou maliciosas que leven á compañía á obtención de vantaxes indebidas.

 •  
  Promover a transparencia informativa e a comunicación responsable, veraz, eficaz, íntegra e puntual, publicando periodicamente información financeira e non financeira que poña en valor as actuacións da empresa e ofreza unha resposta específica ás necesidades de información dos grupos de interese da compañía.

 •  
  Manter, en todo momento, o diálogo cos grupos de interese a través das canles de comunicación que sexan máis axeitadas e accesibles.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595743933

argssite - CORP