Interese polas persoas - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/o_grupo/os_nosos_compromisos/interese_polas_persoas

Interese polas persoas

Empregada na oficina de Naturgy
Naturgy é a primeira compañía en todo o mundo en obter o Certificado efr Global, que recoñece os logros realizados pola multinacional para equilibrar a vida persoal e profesional dos seus empregados facilitando o seu desenvolvemento humano e social. Este certificado, emitido pola Fundación Másfamilia e auditado periodicamente por AENOR conforme á norma EFR 1000-23, está avalado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, está en liña co Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD) e coas recomendacións do Consello Económico e Social Europeo (CESE). 

No noso Código ético establécense as pautas que han de presidir o comportamento ético de todos os seus empregados no seu desempeño diario e, especificamente, no que respecta ás relacións e interaccións que mantén con todos os seus grupos de interese.

Compromisos e principios de actuación responsable cos empregados

Talento

Aplicamos as mellores prácticas na identificación, captación e fidelización do talento necesario para o desenvolvemento dos negocios, asegurando os principios de equidade e non discriminación.
 

Desenvolvemento profesional

Favorecemos o desenvolvemento profesional das persoas dentro do modelo de xestión do talento, e aseguramos a posta á disposición dos medios, programas e ferramentas necesarias para potenciar as súas habilidades e competencias.

Ámbito de traballo

Promovemos unha contorna de traballo motivadora que asegure o recoñecemento interno da cultura do esforzo, a autonomía necesaria para poder crear, desenvolver e innovar, ademais dun marco de compensación total en concordancia.

Flexibilidade

Aseguramos a implantación efectiva de mecanismos de flexibilidade que faciliten o equilibrio entre vida profesional e persoal e favorezan o desenvolvemento humano e social das persoas.

Diversidade e igualdade

Fomentamos a diversidade e a igualdade de oportunidades nun ámbito de respecto, escoita e diálogo permanente, con especial atención á inclusión da discapacidade.

Comunicación

Promovemos unha interlocución constante entre a compañía e os representantes sociais que permita a retroalimentación na toma de decisións.
 • ods 5
  O noso compromiso coa igualdade de xénero queda recollido en varios dos nosos códigos de conduta e boas prácticas:

   Código ético
   Política de Igualdade de Xénero
   Protocolo de Prevención do Acoso Laboral, Sexual e por Razón de Sexo
    Plan Integral de Diversidade

   
 • ods 8
  O noso Plan integral de diversidade materializa o compromiso co traballo decente en materia de xénero, idade e discapacidade, fomentando:

   o talento feminino
   a atracción do talento novo 
   a integración laboral de persoas con discapacidade.

  Así mesmo, a prevención e seguridade no traballo son aspectos clave na nosa xestión e materialízanse nas medidas e programas formativos do Plan Compromiso coa Seguridade e Saúde
 • ods 10
  Máis alá de accións internas, como a implantación do Código Ético, a Política de Igualdade de Xénero ou o Plan integral de diversidade, levamos a cabo:

   procesos de negociación con sindicatos no ámbito internacional sobre salarios
  plans de pensións
  implantación de plans de igualdade e condicións laborais. 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595598438

argssite - CORP