Os nosos provedores - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/o_grupo/os_nosos_provedores

Os nosos provedores

Promovemos cos nosos provedores relaciones de confianza, estables, sólidas e de beneficio mutuo

 
 
Os provedores e as empresas colaboradoras son actores fundamentais no óptimo funcionamento da nosa cadea de valor, cos que promovemos relacións baixo os principios de transparencia e xestión do risco.

Establecemos mecanismos obxectivos e imparciais de avaliación e selección de provedores, velando porque a cadea de subministración cumpra cos principios que establece o Código Ético do Provedor, ao que deben adherirse todos os provedores e cuxo contido emana do Código Ético, a Política de Dereitos Humanos, a Política de Seguridade e Saúde, a Política de Medio, e a Política Anticorrupción, así como de principios de bo goberno internacionalmente recoñecidos.

Os nosos riscos esténdense máis aló de onde termina a nosa actividade, pois pode verse gravemente impactada por un desempeño inadecuado de provedores e contratistas en materia de medio ambiente, seguridade e saúde, dereitos humanos, prácticas laborais ou corrupción. A xestión destes riscos está incluída dentro do modelo de xestión global da cadea de subministración que se basea na valoración dos factores de risco intrínsecos á externalización dun servizo ou á subministración dun produto. Isto permite establecer os controis que minimicen os riscos e garantir un nivel de cumprimento por parte dos provedores equivalente ás esixencias que o grupo cumpre nas actividades que realiza internamente. Este modelo de xestión de riscos está implantado a nivel global.

Ademais, a cadea de subministración responsable establécese como un dos 8 compromisos da compañía:

Como ser provedor


Contactar con algunha das diferentes Unidades de Compras para iniciar a Avaliación Inicial de Provedores.

Condicións de contratación

As condicións de contratación son documentos de carácter xeral cuxo obxectivo é regular as relacións contractuais entre as empresas do Grupo e os seus provedores.

Son de aplicación á contratación de obras e servizos ou á adquisición de materiais e equipos, acordados entre as empresas do Grupo e os seus provedores.

Compóñense dunha parte xeneral aplicable en todos os países e unha parte específica correspondente a cada país, sendo de aplicación a versión vixente dos documentos en cada momento.

Condicións de contratación de cada país

Xestións en liña para provedores


Co fin de axilizar os trámites comúns, poñemos ao dispor dos nosos provedores unha plataforma en liña cuxos servizos inclúen a xestión de pedidos, consulta e xestión de documentación relativa a contratos, control de facturas e factura electrónica.

 

Seguridade e saúde

 

En cumprimento da normativa de coordinación de actividades empresariais (CAE) defínense os requisitos mínimos de intercambio documental a cumprir en función do nivel de risco da actividade.
 

  Máis información

Información de interese

Código ético
 

 

Saber máis

Código ético del proveedor
 

 

Saber máis

Política de Dereitos Humanos
 

 

Saber máis

Perfil de contratante
 

 

Saber máis

Normas técnicas
 

 

Saber máis

Contacto
Para facernos chegar calquera dúbida ou consulta relacionada coa área de provedores pode contactar connosco a través do seguinte mail:

canalproveedor@naturgy.com

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531802627

argssite - CORP