Normas técnicas de Compromiso Seguridade e Saúde - Naturgy - Coñécenos

Normas técnicas de Compromiso Seguridade e Saúde

 
As Empresas Colaboradoras de Naturgy teñen establecido, como estratexia global e irrenunciable no desenvolvemento das súas actividades, o estrito respecto aos parámetros fixados no Plan Compromiso coa Seguridade e a Saúde no traballo.

Por iso, comprométense a coñecer, dar a coñecer os seus traballadores directos ou de empresas colaboradoras, executar e facilitar o desenvolvemento da normativa e os procedementos que conforman o Plan Compromiso coa Seguridade e Saúde.
Os documentos en materia de Seguridade e Saúde asociados ao nivel de risco indicado no Prego de Condicións Particulares/Pedido (documento que forma parte da documentación contractual) pódense consultar nos seguintes enlaces.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596160939

argssite - CORP