Estratexia fiscal e Política de control e xestión de riscos fiscais - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/a_gobernanza/politicas_e_codigos_de_conduta/estratexia_fiscal_e_politica_de_control_e_xestion_de_riscos_fiscais

Estratexia fiscal e Política de control e xestión de riscos fiscais

 
A Lei de sociedades de capital establece que corresponde ao Consello de administración, como facultade indelegable, a determinación da estratexia fiscal e da política de control e xestión de riscos fiscais.

Neste sentido, o Consello de administración de Naturgy Energy Group, S.A. aprobou na súa sesión do 9 de xaneiro de 2018 o documento "Estratexia fiscal e Política de control e xestión de riscos fiscais", que ten como obxectivo establecer as directrices fundamentais polas que se rexen a Estratexia e a Política de control e xestión dos riscos fiscais de todas as sociedades controladas pola empresa.

Ver o documento completo
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596423860

argssite - CORP