Presenza internacional - Naturgy - Coñécenos

Presenza internacional


​Distribución de gas e electricidade
Comercialización e infraestrutura GN/GNL
Xeración eólica, solar e hidráulica

​Exploración, transporte, distribución e comercialización de gas e electricidade
Xeración: ciclo combinado, nuclear, hidráulica, térmica, coxeración, mini hidráulica e eólica.

> Resto de Europa:
  

Comercialización GN/GNL
Comercialización electricidade
> África   > Asia   > Oceanía:

​Aprovisionamento, infraestrutura e comercialización GN/GNL
Xeración eólica
Gasoduto
 
 
 
 

Oceanía
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596481668

argssite - CORP