España - Naturgy - Coñécenos

Presenza en España

Comercialización do gas

A nosa actividade de comercialización abrangue os segmentos almacenista e retallista de gas e electricidade nos mercados liberalizados. En España, somos a compañía líder no mercado de comercialización de enerxía —gas, electricidade e outros produtos en todos os segmentos— dende o residencial ata o industrial. A nosa cota de mercado en España é do 26% en comercialización de gas e do 10% no de electricidade..
 

Generació

A nosa capacidade de produción de electricidade é de 16,9 GW e susténtase nun mix de xeración equilibrado, competitivo e respectuoso co medio ambiente. Así, desenvolvemos a nosa actividade con diferentes tecnoloxías:  renovables (hidráulica, eólica e solar), ciclo combinado, coxeración e nuclear.

En España, a nosa capacidade é de 12 GW con presenza relevante en cinco tecnoloxías: 7,4 GW centrais de ciclo combinado, 2 GW hidráulica, 2 GW renovables e 0,6 GW nuclear. A nosa cota de mercado é de 17,4% en xeración non renovable e do 2,1% en xeración renovable.


 
  2019  2018  2017
 Vendas de actividade de distribución de gas (GWh)

465.844

 449.259 460.014
 Transporte de gas/EMPL (GWh)

68.703

 117.526 100.371
 Puntos de subministración de distribución de gas (en miles)

11.075

 10.605 10.491
 Puntos de subministración de distribución de electricidade (en miles)

7.691

 7.569 7.447
 Rede de distribución de gas (Km)

133.917

 119.998 116.181
 Lonxitude de liñas de distribución e transporte de electricidade (km)

218.831

 215.532 214.399
 Enerxía eléctrica producida (GWh) 44.704 46.658 46.389


 
Altas
 
Solicita un novo punto de subministración para o teu fogar, negocio ou industria.

Nedgia: Altas de gas 

UFD: Alta de electricidade
Outros perfís
 
Máis información relacionada con outros perfís.

Promotores e profesionais 
Produtos e servizos


Ofrecémosche produtos e servizos personalizados que se adaptan a ti.

Para o fogar

Para o negocio


Grandes clientes

 

Xestións online

Accede á túa área privada e poderás consultar as túas facturas, os produtos e servizos que tes contratados, así como xestionar os teus datos.

Fogar 

Empresas 

 

rgpdactive true

argssite - CORP