Enxeñería nuclear - Naturgy - Coñécenos

Enxeñería nuclear
 

Cunha visión e oferta de servizos global, participamos ao longo de todo o ciclo de vida da Central Nuclear José Cabrera e damos soporte especializado ás CC. NN. de Almaraz e Trillo


Naturgy foi a propietaria ao 100% da Central Nuclear José Cabrera, de 160 MWe e reactor Westinghouse PWR, operándoa comercialmente durante 38 anos.

Naturgy Ingeniería Nuclear, como filial de enxeñaría de Naturgy, estivo involucrada en todas as fases do proxecto, incluíndo o deseño, posta en marcha, operación, parada definitiva e, actualmente, no desmantelamento da central.

Esta experiencia permitiunos, dende 1991, contar cun equipo altamente cualificado e desenvolver grandes proxectos, tanto nacionais coma internacionais, en todos os ámbitos do sector nuclear.

Na actualidade, ademais, damos soporte moi especializado tanto a Almaraz e Trillo, centrais nucleares nas que Naturgy participa como propietaria, así como aos departamentos de xestión de residuos e de combustible de ENRESA.

Proxectos actuais

 • Enxeñaría principal en desmantelamento da Central Nuclear José Cabrera
   


  Enxeñaría principal de desmantelamento dende 2003, con liderado e coordinación en todas as fases, sendo responsables da dirección e administración do proxecto, seguridade e licenza, enxeñaría e caracterización e cálculos radiolóxicos.

 • Asesoramento a enxeñaría de combustible en Almaraz e Trillo
   


  Soporte especializado nas áreas de termohidráulica, APS, combustible gastado, deseño mecánico e seguridade.

 • Enxeñaría de desmantelamento da Central Nuclear Santa María de Garoña
   


  Traballos na área de licenciamento, caracterización e cálculos radiolóxicos como parte da enxeñaría de desmantelamento desta central nuclear.

 • Deseño e implantación de base de datos combustible gastado
   


  Deseño, desenvolvemento e implantación de GECYRE, a base de datos para o envío da información do combustible gastado das centrais nucleares a ENRESA.

 • Deseño e xestión da base de datos de combustible gastado de Almaraz e Trillo
   
  Diseño combustible Trillo


  Deseño, desenvolvemento e implantación de AVI-CNAT, a base de datos de combustible gastado das centrais nucleares de Almaraz e Trillo, así como unha ferramenta de baleirado de piscinas.

 • Soporte á xestión de residuos especiais en Almaraz e Trillo
   
  Gestion residuos


  Caracterización e soporte no deseño e desenvolvemento de modalidades para xestionar os residuos especiais almacenados nas piscinas de combustible das Centrais Nucleares de Almaraz e Trillo.

 • Apoio ao Plan de xestión de residuos e combustible gastado de Almaraz e Trillo
   
  Apoyo en las actividades del Plan de gestión de residuos y combustible gastado de CN Trillo y CN Almaraz


  Elaboración dos plans de xestión de residuos, informes anuais, caracterización e cálculos radiolóxicos das Centrais Nucleares de Almaraz e Trillo.

 • Soporte á xestión de residuos operacionais en Almaraz
   
  Soporte a la gestión de residuos operacionales en CN Almaraz


  Soporte na caracterización e deseño de modalidades de xestión de residuos operacionais da Central Nuclear de Almaraz.

 • Apoio en Factores Humanos na Central Nuclear de Trillo
   
  Apoyo en Factores Humanos en CN Trillo


  Reforzo, dende o ano 2008, á área de Factores humanos da Central Nuclear de Trillo.

 • Soporte Técnico de Formación para o PDC da Central Nuclear José Cabrera
   
  Sº Técnico de Formación para el PDC de CN José Cabrera


  Dende 2003, ofrecemos soporte especializado para o Plan de Desmantelamento e Clausura da Central Nuclear José Cabrera nas áreas de licenciamento e seguridade, control de licenzas e formación preceptiva.

 • Proxecto ZIRP (Zorita Internal Research Project)
   
  Proyecto ZIRP (Zorita Internal Research Project)


  Estudo do comportamento baixo irradiación de internos do reactor co liderado da fase 1 do proxecto: corte dos internos, caracterización das mostras (medida de radiación e temperatura) e simulación por códigos da historia operativa de irradiación.

 • Plan de desmantelamento e estimación de custo do Reactor de Alto Fluxo
   
  Plan de Desmantelamiento y estimación de coste del Reactor de Alto Flujo (HFR) de Petten (Holanda)


  Desenvolvemento do Plan preliminar de Desmantelamento da Central Nuclear de Petten (Holanda), incluíndo a identificación e análise de riscos, a avaliación de condicións normativas e infraestruturas do país, así como a análise de actividades, prazos e custos e análise preditiva do risco do proceso.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477704669463

argssite - CORP