Feitos relevantes - Naturgy - Accionistas e investidores

Feitos relevantes

De acordo co establecido na Circular 3/2015 da CNMV, do 23 de marzo, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expresamente que os feitos relevantes incluídos se corresponden exactamente cos remitidos á CNMV, ben pola propia Sociedade ou por terceiros, e difundidos polo devandito organismo regulador.
Non hai elementos que coincidan coa súa busca
Feitos relevantes
dentro do programa
de recompra de accións
 
Saber máis

Todas as comunicacións de información privilexiada atópanse dispoñibles no web da  CNMV.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477600177766

argssite - CORP