Gas Natural Licuado - Naturgy - Coñécenos

Gas Natural Licuado

Somos un dos maiores operadores de GNL no mundo e un referente na cunca atlántica e mediterránea

Catalunya Spirit
 Experiencia
 
Aválannos máis de 20 anos no sector do gas natural licuado


A nosa historia
Höegh Giant
 Mercado internacional
 
Co GNL, aprovisionamos os nosos clientes e temos presenza nos mercados internacionais


Ver mapa
Knutsen buque
 Innovación
 
Apostamos pola innovación para promover o GNL como combustible alternativo para unha economía descarbonizada

Innovamos
 

 A nosa aposta polo GNL en 2019

 Operamos a ámbito internacional

 
 


 

 A nosa frota de buques metaneiros


 
Que é o GNL?
O gas natural licuado ou GNL é gas natural que foi procesado á súa forma líquida para transportalo.
 
Vantaxes e características do GNL
  • É 600 veces menos voluminoso que o gas natural en estado gasoso. 
  • Permite o transporte de gas natural de xeito máis económico.
  • Facilita o acceso a outros lugares de aprovisionamento e a venda de gas natural en novos mercados.
  • Transpórtase en buques metaneiros en percorridos de longa distancia.


 


 
 
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477696897143

argssite - CORP