GL_ES_ES_PA_acciones previstas_ods 8 - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/gl_es_es_pa_acciones_previstas_ods_8

Desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos a garantir o traballo decente en todas as localizacións onde operamos. Para iso, aplicamos unha Política de Dereitos Humanos na que se recollen, entre outros principios, o de erradicar o traballo infantil, facilitar a liberdade de asociación e ofrecer un emprego digno. Para iso, realízanse avaliacións e auditorías ESG a provedores, foméntanse as compras locais e participamos no Programa de Primeira Exportación.

Ademais, o noso Plan de Igualdade e Diversidade recolle o compromiso coa igualdade e aglutina iniciativas específicas para a xestión de persoas en tres ámbitos de actuación: xénero, discapacidade e idade. Así mesmo, a prevención e seguridade no traballo son aspectos clave na xestión diaria da compañía, as cales se materializan no Plan de Seguridade e Saúde.
 

98,7% contratos indefinidos

70% auditorias ESG a proveedores

12.673 millóns euros valor económico xerado a provedores

rgpdactive

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477713039439

argssite - CORP