GL_ES_ES_PA_Capital natural y biodiversidad - Naturgy - Sustentabilidade

 Capital natural e biodiversidade

 

 Realizamos pormenorizados estudos ambientais e sociais nos novos proxectos renovables que estamos a desenvolver, elixindo a alternativa de menor afección aos ecosistemas e as persoas e incluíndo medidas preventivas e correctoras para garantir a súa sostibilidade.

​​ No último ano leváronse a cabo máis de 200 estudos ambientais nas nosas instalacións cos que se fixo o seguimento do estado ambiental e ecolóxico da contorna inmediata, confirmando que o impacto se mantén dentro dos límites admisibles.

Na restauración ambiental do lago de Meirama, actuouse sobre unha superficie total de 1000 ha, plantando case medio millón de árbores e xerando un espazo de gran valor natural que tamén pode proporcionar auga doce de calidade a máis de 400.000 persoas.
   


 

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477651943794

argssite - CORP