GL_ES_ES_PA_Economía circular y ecoeficiencia - Naturgy - Sustentabilidade

 Economía circular e ecoeficiencia

 

 Seguimos mellorando en ecoeficiencia para reducir os impactos ambientais das nosas actividades e xa reciclamos ou valorizamos enerxeticamente máis do 87% dos residuos perigosos que producimos.

​​  De toda a auga que captamos, só o 3% é auga doce. Ademais, en zonas de estrés hídrico aproveitamos augas residuais urbanas para o funcionamento das nosas centrais de ciclo combinado, aforrando nos últimos 3 anos o equivalente a máis de 8.200 piscinas olímpicas en México e España...

Durante o último ano reducimos o noso consumo de enerxía en máis de 8.400 GWh, que equivale ao consumo de electricidade de 2 millóns de vivendas.

 En 2018 puxemos en marcha dúas plantas piloto de gas renovable, que conseguen transformar residuos orgánicos nun gas con calidade abondo para ser inxectado na rede, nun exemplo perfecto de economía circular.


   

 

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477651944085

argssite - CORP