Goberno e xestión ambiental - Naturgy - Sustentabilidade

Goberno e xestión ambiental

 Os nosos compromisos

 
 • Garantir o cumprimento da lexislación ambiental e de requisitos voluntarios máis esixentes, anticipando, na medida do posible, a adaptación ás novas regulacións.
   
 • Previr a contaminación e reducir os impactos ambientais ao longo da cadea de valor, fomentando a implicación dos empregados, empresas colaboradoras e partes interesadas. 
   
 • Integrar o medio ambiente na xestión de riscos e oportunidades, así como nas fusións e adquisicións de activos a través da realización de due diligences ambientais. 
   
 • Establecer obxectivos que impulsen a mellora continua no desempeño ambiental.
   
 • Dispoñer dun sistema de xestión ambiental auditado externamente e certificado, de acordo aos criterios da Política global do Sistema Integrado de Xestión.
   
 • Impulsar a transparencia, en liña cos estándares internacionais de reporte, para facilitar a comunicación cos nosos grupos de interese.
   
 •  Apoiar a difusión do coñecemento e sensibilización en materia de enerxía e medio ambiente e impulsar un diálogo construtivo coas Administracións Públicas, ONG, universidades, clientes e demais grupos de interese.  Como o facemos

 

 

Feitos que avalan o noso compromiso

* Dato 2019
Índices de sostibilidade
Índices de sostibilidade Naturgy
Certificacións ambientais
Certificacións ambientais Naturgy
Informes EMAS
Declaración Medioambientales 2019

rgpdactive true

argssite - CORP