cid es 1477669493176

Goberno e xestión ambiental - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/goberno_e_xestion_ambiental

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477669493176 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Goberno e xestión ambiental

 Os nosos compromisos

 
  • Garantir o cumprimento da lexislación ambiental e de requisitos voluntarios máis esixentes; anticipando a adaptación ás novas regulacións.
  • Previr a contaminación e reducir os impactos ambientais ao longo da cadea de valor, mediante a formación dos empregados e fomentando tanto a súa implicación como a das empresas colaboradoras e partes interesadas.
  • Integrar o medio na xestión de riscos e oportunidades, nas decisións estratéxicas, así como nas fusións e adquisicións de activos a través da realización de (due diligences) ambientais.
  • Establecer obxectivos que impulsen a mellora continua no desempeño ambiental.
  • Dispoñer dun sistema de xestión ambiental auditado externamente e certificado, de acordo aos criterios da Política global do Sistema Integrado de Xestión.
  • Impulsar a transparencia, en liña cos estándares internacionais de reporte, para facilitar a comunicación cos nosos grupos de interese.
  • Apoiar a difusión de coñecemento e sensibilización en materia de enerxía e medio ambiente e impulsar un diálogo construtivo coas Administracións Públicas, ONG, universidades, clientes e demais grupos de interese.

Feitos que avalan o noso compromiso

* Dato 2021


Estudos de impacto ambiental


Saber máis

     

   

Información de interese

Índices de sostibilidade
 
Índices de sostibilidade
Certificacións ambientais
  
Certificacións ambientais

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477669493176

argssite - CORP