Goberno e xestión ambiental - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/goberno_e_xestion_ambiental

Goberno e xestión ambiental

 Os nosos compromisos

 
 • Garantir o cumprimento da lexislación ambiental e de requisitos voluntarios máis esixentes, anticipando, na medida do posible, a adaptación ás novas regulacións.

 • Previr a contaminación e reducir os impactos ambientais ao longo da cadea de valor, fomentando a implicación dos empregados, empresas colaboradoras e partes interesadas. 

 • Integrar o medio ambiente na xestión de riscos e oportunidades, así como nas fusións e adquisicións de activos a través da realización de due diligences ambientais. 

 • Establecer obxectivos que impulsen a mellora continua no desempeño ambiental.

 • Dispoñer dun sistema de xestión ambiental auditado externamente e certificado, de acordo aos criterios da Política global do Sistema Integrado de Xestión.

 • Impulsar a transparencia, en liña cos estándares internacionais de reporte, para facilitar a comunicación cos nosos grupos de interese.

 •  Apoiar a difusión do coñecemento e sensibilización en materia de enerxía e medio ambiente e impulsar un diálogo construtivo coas Administracións Públicas, ONG, universidades, clientes e demais grupos de interese.  
   

  Como o facemos

 

 

Feitos que avalan o noso compromiso

* Dato 2019
Índices de sostibilidade
 
Índices de sostibilidade
Certificacións ambientais
  
Certificacións ambientais
Informes EMAS
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477669493176

argssite - CORP