Información privilexiada - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/informacion_privilegiada

Información privilexiada


De acordo co establecido na Circular 3/2015 da CNMV, do 23 de marzo, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expresamente que as Información privilexiada incluídos se corresponden exactamente cos remitidos á CNMV, ben pola propia Sociedade ou por terceiros, e difundidos polo devandito organismo regulador.
 
Non hai elementos que coincidan coa súa busca

Todas as comunicacións de información privilexiada atópanse dispoñibles no web da  CNMV.

Feitos relevantes anteriores ao 8 de febreiro de 2020

 
Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477665553488

argssite - CORP