Informes de Responsabilidade Corporativa - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/informes_de_responsabilidade_corporativa

Informes de Responsabilidade Corporativa

NOTA: A compañía está a desenvolver unha análise das diferenzas entre a súa reporte actual e o estándar SASB co obxectivo de ter un mapa completo disponible ao longo de 2021.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595318880

argssite - CORP