Otra información relevante dentro del Programa de Recompra - Naturgy - Accionistas e investidores

Outra información relevante dentro do programa de compra de accións


De acordo co establecido na Circular 3/2015 da CNMV, do 23 de marzo, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expresamente que as comunicacións doutras informacións relevantes incluídos se corresponden exactamente cos remitidos á CNMV, ben pola propia Sociedade ou por terceiros, e difundidos polo devandito organismo regulador.
Non hai elementos que coincidan coa súa busca

Todas as comunicacións doutras información relevantes atópanse dispoñibles no web da CNMV.
  

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477665638443

argssite - CORP