cid es 1477596334917

O noso equipo - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/persoas/asi_somos/o_noso_equipo

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477596334917 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

O noso equipo

Ofrecemos emprego estable e de calidade, e unha carreira profesional sólida, estruturada e atractiva, onde o 98,3% dos contratos son de carácter indefinido. Contamos cun modelo global de selección homoxéneo para todos os negocios e países onde operamos, co que garantimos as mellores prácticas na identificación, captación e retención do talento.

O rigor e profesionalidade, o interese pola aprendizaxe continua e o autodesenvolvemento, o espírito innovador, así como o compromiso sostible e a implicación nos obxectivos da compañía, son características do perfil de empregados en todas as xeografías e negocios. Neste sentido, cómpre sinalar que un 84% dos empregados manifesta ter un alto grao de compromiso coa compañía.


11.847 empregados
en máis de 20 países

 
 
 32% de mulleres e 68% de homes
 A idade media é de 44,6 anos
 98% de contratos fixos
 14,8 anos de antigüidade de media
 85,8% de persoal formado e 276.365 horas de formación
 

Compromiso coas persoas


Para nós, coñecer a satisfacción do empregado é un elemento clave do compromiso coas persoas. Actualmente, a porcentaxe de compromiso sitúase no 84%.

 

 Servizo de Atención ao Empregado (SAE)


Púxose en marcha hai seis anos, consolidándose como punto de contacto único e centralizado do empregado.
  

  Cultura e Employee Experience


A nosa cultura enmarca os procesos do modelo de persoas dende a coherencia, a globalidade e o liderado, dando sentido e proxección á transformación cara á creación de valor

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596334917

argssite - CORP