Coa sociedade - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/coa_sociedade

 
O noso compromiso coa sociedade vai máis alá da nosa actividade empresarial
  

Estamos comprometidos co desenvolvemento económico e social das rexións nas que desenvolvemos as nosas actividades

Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da nosa actividade empresarial e que concretamos con recursos destinados a programas culturais, sociais, de enerxía e medio ambiente. Estas achegas económicas permiten reforzar o noso compromiso adoptado para integrarnos, de xeito positivo, en cada comunidade e país onde desenvolvemos a nosa actividade de negocio.
Liñas prioritarias

 Liñas prioritarias
 

    Patrocinio e mecenado
     Acción social, voluntariado e participación dos empregados
     Relación coas comunidades e impacto social
 Vulnerabilidade enerxética
    Transició enerxética xusta
    
Principios Naturgy

Principios

 
    Diálogo coa comunidade
    Avaliación do impacto social
    Creación de valor compartido
 I   Investimento social
    Coñecemento

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy
     

Fundación Naturgy é unha institución sen ánimo de lucro creada en 1992 por Naturgy, cunha vocación de formación e sensibilización da sociedade en materia de sostibilidade, enerxía e medio ambiente.
  

Desenvolve programas sociais para paliar a vulnerabilidade enerxética e impulsa actividades técnicas, formativas e divulgativas para comprender os retos ambientais do planeta e mover a sociedade á acción.
 

Coñécenos

Iniciativas fronte á COVID-19


Saber máis 
        
  
  

Vulnerabilidade enerxética


Sempre fomos sensibles á pobreza enerxética e ás diferentes situacións de dificultade dos nosos clientes, por iso facilitamos o pagamento e desenvolvemos todas as operativas necesarias para axilizar os trámites que permitan dar prioridade as persoas en situación de vulnerabilidade.

Actualmente temos acordos asinados en toda España con diferentes administracións, especialmente con comunidades autónomas, que permiten a protección dos clientes vulnerables.

Saber máis

Ilustración colectivos vulnerables

Relacións coas comunidades

No marco da nosa Política de Dereitos Humanos, adquirimos un firme compromiso co respecto ás comunidades locais. Para a consecución deste compromiso, son aspectos clave a avaliación do impacto social que as nosas actividades poidan ter sobre as comunidades afectadas e a contribución á mellora das condicións de vida destas. Dispoñemos dunha sistemática baseada na metodoloxía Measuring Impact del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), cuxo obxectivo é axudar a definir iniciativas e programas para xestionar de xeito efectivo os impactos sociais asociados á actividade da compañía.

 

Os nosos principios Os nosos principios           

Os nosos proxectos

 

Muller e nena en parque eólico

Voluntariado corporativo


Estruturamos o Programa de voluntariado corporativo en tres dimensións: enerxético, social e ambiental. Ao longo de 2020, 418 empregados de España, México, Panamá e Marrocos destinaron, xunto cos seus acompañantes, máis de 6.727 horas ao voluntariado corporativo. 

A nivel global, leváronse a cabo 30 iniciativas de carácter puntual, temporal ou continuo, 14 accións de voluntariado social, 8 accións de voluntariado ambiental e 8 accións de voluntariado enerxético coa participación de 786 voluntarios. Os beneficiarios atendidos acadaron os 14.451 en 2020.

Comunidade e patrocinio

Acordo
Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da nosa actividade empresarial e que se concreta nun amplo labor de patrocinio e mecenado. 
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697024379

argssite - CORP