Coa sociedade - Naturgy - Sustentabilidade

 
O noso compromiso coa sociedade vai máis alá da nosa actividade empresarial
  

Estamos comprometidos co desenvolvemento económico e social das rexións nas que desenvolvemos as nosas actividades

Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da nosa actividade empresarial e que concretamos con recursos destinados a programas culturais, sociais, de enerxía e medio ambiente. Estas achegas económicas permiten reforzar o noso compromiso adoptado para integrarnos, de xeito positivo, en cada comunidade e país onde desenvolvemos a nosa actividade de negocio.
Liñas prioritarias

 Liñas prioritarias
 

    Patrocinio, mecenado e doazóns
     Acción social, voluntariado e participación dos empregados
     Relación coas comunidades e impacto social
  Vulnerabilidade enerxética
    
Principios Naturgy

Principios

 
    Diálogo coa comunidade
    Avaliación do impacto social
    Creación de valor compartido
 I   Investimento social
    Coñecemento

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy
     

Fundación Naturgy é unha institución sen ánimo de lucro creada en 1992 por Naturgy, cunha vocación de formación e sensibilización da sociedade en materia de sostibilidade, enerxía e medio ambiente.
  

Desenvolve programas sociais para paliar a vulnerabilidade enerxética e impulsa actividades técnicas, formativas e divulgativas para comprender os retos ambientais do planeta e mover a sociedade á acción.
 

Coñécenos

Iniciativas fronte á COVID-19


Saber máis 
        
  
  

Vulnerabilidade enerxética


Sempre fomos sensibles á pobreza enerxética e ás diferentes situacións de dificultade dos nosos clientes, por iso facilitamos o pagamento e desenvolvemos todas as operativas necesarias para axilizar os trámites que permitan dar prioridade as persoas en situación de vulnerabilidade.

Actualmente temos acordos asinados en toda España con diferentes administracións, especialmente con comunidades autónomas, que permiten a protección dos clientes vulnerables.

Saber máis

Ilustración colectivos vulnerables

Relacións coas comunidades

No marco da nosa Política de Dereitos Humanos, adquirimos un firme compromiso co respecto ás comunidades locais. Para a consecución deste compromiso, son aspectos clave a avaliación do impacto social que as nosas actividades poidan ter sobre as comunidades afectadas e a contribución á mellora das condicións de vida destas. Dispoñemos dunha sistemática baseada na metodoloxía Measuring Impact del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), cuxo obxectivo é axudar a definir iniciativas e programas para xestionar de xeito efectivo os impactos sociais asociados á actividade da compañía.

 

Os nosos principios Os nosos principios           

Os nosos proxectos

 

Muller e nena en parque eólico

Voluntariado corporativo


Estruturamos o noso Programa de voluntariado corporativo en dúas dimensións, social e ambiental, con especial atención ao ámbito enerxético. Ao longo de 2019, 1.084 empregados de Arxentina, Brasil, Chile, España, México, Panamá e República Dominica destinaron xunto cos seus acompañantes máis de 6.585 horas ao voluntariado corporativo e máis de 80 iniciativas
   

Comunidade e patrocinio

Acordo
Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da súa actividade empresarial e que se concreta nun amplo labor de patrocinio e mecenado. 
 

rgpdactive true

argssite - CORP