Día Solidario

Día Solidario é unha asociación sen ánimo de lucro, legalmente constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións de España, creada en 1997 polos nosos empregados, que ten como fin social o fomento da educación da infancia e a xuventude e a mellora as condicións de vida das comunidades máis desfavorecidas nos países onde desenvolvemos a nosa actividade empresarial.
 
A xestión e administración da Asociación corresponde á súa Xunta Directiva, composta por empregados da empresa que actúan de forma voluntaria e desinteresada. A Xunta Directiva conta co asesoramento e apoio de moitos outros profesionais da empresa, que prestan voluntariamente o seu tempo e coñecementos nas áreas de fiscal, auditoría interna, xurídica, económico-administrativo e comunicación; así como coa colaboración de voluntarios nas distintas empresas do noso Grupo que se encargan de divulgar os obxectivos da iniciativa e captación de socios. Así mesmo, Día Solidario conta en cada país co apoio de empregados voluntarios que xestionan as achegas dos socios locais e supervisan os proxectos.
Dúas rapazas do proxecto de Día Solidario en Marrocos
 • A Xunta

  Actualmente, a Xunta Directiva está integrada polas persoas seguintes:

  Fernando Herrera - Presidente
  Lola Devoto - Secretaria
  Daniel de Miguel - Tesoureiro

  Carlos Arranz - Vogal
  Ester Sevilla - Vogal
  Mª José Capell - Vogal
  Mónica Emmer - Vogal
  Noelia López - Vogal
  Mireia Rocamora - Vogal
  Javier Fernández - Vogal
  Benito Vega - Vogal
 • Financiamento

  As actividades de Día Solidario fináncianse mediante as achegas dos nosos empregados en todo o mundo, que ceden voluntariamente un día do seu soldo anual, e as achegas das empresas do grupo, que duplican a cantidade recadada anualmente entre os seus empregados.

  Dende o grupo, tamén asumimos os gastos e achegamos os recursos necesarios para a xestión da asociación, co fin de que o 100 % do importe recadado se destine integramente aos proxectos.
 • Premios

   
  Ano 2013:
  Premio Codespa á contribución solidaria do sector privado na loita contra a pobreza.

  Ano 2012: Premio da Fundación Círculo de Economía e Padroado Empresarial categoría Pablo Durán Thornberg, na modalidade de voluntariado corporativo.

   Ano 2004: Premio da Fundación Empresa e Sociedade na modalidade "Mellor Acción social en colaboración cos empregados".

   Ano 2003: Premio da Fundación Codespa en recoñecemento do seu labor solidario en países desfavorecidos.

   Ano 1998: Premio de Nacións Unidas ao Servizo Público.

Proxectos

 • España

  DS España 2015: “Bolsas comedor Educo"Este proxecto ten como obxectivo financiar as bolsas comedor de 151 nenos de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos, cuxas familias están en situación de risco de pobreza, en centros escolares da Rioxa, Navarra e Galicia durante os cursos 2015-2016 e 2016-2017 e durante o verán de 2016.
  Situación: en curso.
  DS España 2013: “Xestión de residuos e sensibilización ambiental”Proxecto realizado en colaboración coa Fundación Femarec, realizouse co obxectivo de formar persoas con discapacidade psíquica e/ou trastorno mental sobre o sector produtivo relacionado coa xestión de residuos. Como resultado, 15 persoas conseguiron finalizar o curso e 4 delas lograron a súa inserción laboral.
  Situación: finalizado
   
  DS España 2013: “Colle a mensaxe”Proxecto “Colle a mensaxe”, realizado coa colaboración da Associació per á Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP), realizouse coa finalidade de aumentar a empregabilidade como mensaxeiros a mozos con enfermidades mentais.
  Situación: finalizado
   
  DS España 2013: “Cáritas ante a crise”Proxecto “Cáritas ante a crise” para financiar 3 comedores sociais, en Galicia e Guadalaxara durante 2 anos.
  Situación: finalizado.
 • Panamá

  DS Panamá 2015: “Ofrézoche unha oportunidade”Este proxecto financia os estudos de ensino secundario en diversos colexios da Provincia de Herrera, a 20 alumnos cun bo expediente académico e sen recursos económicos. O proxecto iniciouse en febreiro de 2016 e rematará en decembro de 2020.
  Situación: en curso.
   
  DS Panamá 2015: “Fundación Benéfica Louis e Marthe Deveaux”Este proxecto financia os estudos de ensino universitario en diversas universidades de diferentes Provincias de Panamá, a 20 alumnos cun excelente expediente académico en secundaria e sen recursos económicos. O proxecto iniciouse en xullo de 2016 e rematará en decembro do 2019.
  Situación: en curso
   
  DS Panamá 2006: “Subsidio escolar para educación de estudantes sobresaíntes do distrito de Los Pozos”Subsidio de 18 bolsas de educación secundaria (2007-2012), executado en colaboración co Club Social e Deportivo 19 de Octubre. Unha vez finalizado o nivel de secundaria, acordouse estender o programa de bolsas para que os oito mellores alumnos de secundaria puidesen continuar os seus estudos na Universidade, durante o período 2013-2018.
  Situación: en curso
   
  DS Panamá 2006: “Remata os teus estudos”O proxecto executado co Comité para a Erradicación do Traballo Infantil e Protección da Persoa Adolescente Traballadora (CETTIPAT) financiou a educación de 120 mozos para cursar estudos do segundo ciclo de ensino secundario por un período de 3 anos.
  Situación: finalizado
 • Colombia

  DS Colombia 2014: “Bolsas Día Solidario-Centro Inca”Proxecto para a dotación de 120 bolsas de formación técnica laboral para instaladores eléctricos de baixa tensión. Dirixido a mozos de entre 18 e 25 anos dos niveis 1, 2 e 3 do Sisben, procedentes da zona Caribe colombiana onde Naturgy ten presenza a través da súa filial Electricaribe, S.A. E.S.P.

  Situación: en curso
   
  DS Colombia 2008: “Formación no ciclo profesional universitario aos beneficiarios do programa de bolsas DIA SOLIDARIO 2005”Programa de bolsas para cubrir o ciclo universitario dos 100 mellores estudantes do proxecto realizado por Día Solidario en 2005, executado en colaboración co Instituto Tecnolóxico de Soledad (ITSA). En decembro de 2014, asinouse con ITSA un novo acordo para realiñar o programa de bolsas coa nova normativa académica e actualizar economicamente o importe das bolsas para o período 2014-2017.
  Situación: en curso

   
  DS Colombia 2008: “Programa de acceso con equidade á educación superior na modalidade técnica profesional e tecnolóxica a mozos dos estratos 1 e 2 da poboación do norte do val do Cauca, Colombia”Proxecto executado no Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle (IES INTEP), que financia os estudos de 120 estudantes para a realización de estudos de Educación Superior por un período de 3 anos a nivel técnico e tecnolóxico.
  Situación: finalizado
   
  DS Colombia 2008: "Bolsas para os mozos do oriente do departamento de Caldas”Programa realizado en colaboración co CINOC, no municipio de Pensilvania para apoiar mediante o sistema de bolsas 162 estudantes para a realización de estudos de Educación Superior por un período de 3 anos a nivel técnico e tecnolóxico.
  Situación: finalizado

   
  DS Colombia 2005: “Bolsas solidarias para mozos sobresaíntes do Atlántico”Programa desenvolvido no ITSA, municipio de Soledad, departamento do Atlántico, apoiou os estudos de 220 mozos de escasos recursos económicos para a realización de estudos de nivel tecnolóxico por un período de 3 anos.
  Situación: finalizado
   
  DS Colombia 2005: “Bolsas para educación superior dirixidas a adolescentes e mozos de estrato 1 do municipio de Buenaventura”Proxecto realizado en colaboración coa Fundación FRSPBUN, para financiar a educación de 120 estudantes para a realización de estudos de Educación superior por un período de 3-5 anos a nivel tecnolóxico e de 6 anos a nivel profesional.
  Situación: finalizado
   
 • República Moldova

  DS Moldavia 2013: “Bolsas Día Solidario República Moldova”Este proxecto ten como obxectivo custear a carreira universitaria de 21 mozos moldavos que acrediten excelencia académica e baixos recursos económicos. O proxecto realízase en Chisinau, onde se concentran a maioría dos centros de educación superior do país, se ben considera a inclusión de participantes doutras zonas xeográficas, aos cales se lles facilitan recursos adicionais para cubrir as súas necesidades de desprazamento á capital.
  Situación: en curso
   
  DS Moldavia 2001: “Dar luz aos que non poden ver”O proxecto “Dar luz aos que non poden ver” consistiu na reparación dunha aula da escola internado n.º 8 para persoas cegas e con deficiencia visual do municipio de Chisinau e o financiamento dos tres cursos de ensino secundario de 12 alumnos con deficiencias visuais de entre o 30 e o 90%; unha vez rematados os seus estudos de secundaria, Día Solidario financiou os estudos universitarios dos mellores alumnos, aos que ademais dotou dunha pequena axuda para libros, transportes, etc.
  Situación: finalizado
 • Portugal

  DS Portugal 2013: “Dà-lhe Gás”Este proxecto financia os estudos de ensino primario e secundario en diversos colexios de Porto, de 20 nenas que viven na casa de acollida Lar Nossa Senhora do Livramento, (LNSL), de Porto. O proxecto iniciouse en setembro 2014 e rematará en xuño 2023.
  Situación: en curso
 • Marrocos

  DS Marrocos 2012: “Accès á l'enseignement supérieur deas jeunes filles” Ao KHAIRIRIA DAR TALIBAProxecto coa Asociación Ao KHAIRIRIA DAR TALIBA, unha asociación sen ánimo de lucro, situada en Jorf El Melha na rexión de Ouazzan, cuxo principal obxectivo é a loita contra o abandono escolar, ofrecendo aloxamento e recursos para a formación de máis de 80 rapazas provenientes de zonas rurais. O proxecto consiste na dotación de bolsas para formación universitaria de 14 mozos de Dar Taliba, divididas en 3 promocións (set. 2014-xullo 2019).
  Situación: en curso
 • Brasil

  DS Brasil 2018: Ayudas sociales para proyectos socialesBases de la convocatoria de ayudas de Dia Solidário para orgaizaciones de la sociedad civil (ONG) y entidades educativas para proyectos educativos en Brasil.

  Situación: finalizada
  DS Brasil 2011: “Talento Universitario”A través deste Proxecto, realizado en colaboración coa Asociación Viva Rio, Día Solidario dotou 12 bolsas para axudar a realizar ou finalizar os estudos técnicos ou universitarios de varios mozos durante os anos 2012 a 2018.
  Situación: en curso
   
  DS Brasil 2011: “Jovens na Cozinha”

  Proxecto  realizado coa colaboración do Instituto Superior de Educaçao La Salle RJ, formou entre 2012 e 2014, 23 mozos e mozas de baixos ingresos económicos no sector da restauración. Todos eles encontraron un posto de traballo ao finalizar a formación.
  Situación: finalizado
 • Arxentina

   Arxentina 2010: “Promoción de líderes xuvenís no medio rural”O proxecto foi realizado coa Fundación Marzano co fin de contribuír ao desenvolvemento local no sector rural, mellorando a formación técnico profesional da xuventude rural a través dunha oferta de nivel terciario, permitíndolles aos mozos subvencionados adquirir unha formación e poder traballar na súa comunidade.
  Situación: finalizado
   
   
  DS Arxentina 2010: “Enerxía Natural, crecemento exponencial”Proxecto que dotou 13 bolsas universitarias (enxeñarías e licenciaturas) durante o período 2011-2014. 9 alumnos finalizaron con éxito o programa.
  Situación: finalizado
   
  DS Arxentina 2010: “Bolsas Día Solidario- Man Amiga”Proxecto “Bolsas Día Solidario- Man Amiga”; O obxectivo do proxecto é custear o ciclo de educación secundaria no Colexio Man Amiga a 12 mozos cuxas familias teñen dificultades para afrontar os gastos escolares. O proxecto durará 6 anos (2016-2021). Todos os beneficiarios son residentes en barrios humildes do Partido de Piar.
  Situación: en curso.
 • México

  DS México 2009: “Bolsas Conalep-Día Solidario”Proxecto en colaboración co Colexio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), para financiar a realización de estudos profesionais técnicos
  en diferentes especialidades a 175 mozos e mozas residentes nas áreas México D.F. e Tuxpan (Veracruz).
  Situación: en curso
  DS México 2004: “Outorgamento de bolsas estudantís a mozos de bacharelato e carreira técnica”Proxecto que facilitou durante 3 anos os estudos de bacharelato para 125 mozos de escasos recursos económicos das áreas de Agua Prieta e Hermosillo no estado de Sonora (México). Á súa finalización, 115 reciben unha bolsa para estudar unha carreira técnica durante 2 anos e os outros 10 restantes realizan estudos universitarios durante 4-5 anos.
  Situación: finalizado
 • Nicaragua

  DS Nicaragua 2007: “Rexeneración do tecido social mediante a inserción escolar e retención da poboación xuvenil vulnerable economicamente para dotalos dunha opción laboral”

  Proxecto “Rexeneración do tecido social mediante a inserción escolar e retención da poboación xuvenil vulnerable economicamente para dotalos dunha opción laboral”: Programa de 307 bolsas para o 2º ciclo de educación secundaria, combinado co bacharelato técnico, executado en colaboración co Instituto Politécnico La Salle (IPLS) e 31 bolsas de continuidade na Universidade La Salle (ULSA). O calendario previsto é 2008-2016 en IPLS e 2011-2022 en ULSA.

  Situación: en curso.

  DS Nicaragua 2007: "Bolsas para acceso e permanencia a unha educación integral"

  Proxecto realizado polo Colexio Parroquia San Ignacio de Loyola, financiou a educación de 40 estudantes de primaria (6 anos) e outros 40 estudantes de secundaria (5 anos).
  Situación: finalizado.

  DS Nicaragua 2002: “Programa de acceso e permanencia na escola”

  Programa para impulsar un programa de bolsas que brinde atención integral a 150 nenos de baixos recursos económicos e de idades comprendidas 3 e 6 anos, para cursar un ano de educación preescolar e, posteriormente os 6 cursos de educación primaria.

  Situación: finalizado.

 • Mozambique

  DS Mozambique 2004: “Proxecto Mozambique”Proxecto para financiar os estudos de 22 mozos para a realización dos seus estudos universitarios na Universidade Católica de Mozambique nas modalidades de Dereito, Comunicación e Agricultura.
  Situación: finalizado
   
  DS Mozambique 1997: "Envío bicicletas a Mozambique"Recadación e envío de 5000 bicicletas para a poboación mozambicana para facilitar o transporte a diversas comunidades deprimidas.
  Situación: finalizado
   
 • Guatemala

  DS Guatemala 2003: “Bolsas estudantís para nenas e mozos do Occidente de Guatemala para estudar primaria e diversificado”Programa para promover a educación primaria de 100 nenas de escasos recursos económicos e residentes na área rural e, ao mesmo tempo, facilitar o acceso á educación secundaria de 180 mozos (90 en bacharelato e outros 90 en formación profesional).
  Situación: finalizado
   
 • República Dominicana

  DS República Dominicana 2000: "Construción, equipamento e posta en marcha dun Centro de Formación Profesional "A nosa Señora da luz"Proxecto especializado na área de electricidade. Cada curso escolar forma 80 mozos de familias con moi escasos recursos económicos e consta de 4 módulos e un total de 1.240 horas que se imparten ao longo de 18 meses.
  Situación: finalizado

   
 • Filipinas

  DS Filipinas 1999: “Promoción dos dereitos, benestar, e ensino infantil en Mindanao”Desenvolvemento do proxecto que abrangue dúas actividades: a primeira, a posta en marcha de programas de atención ao neno: teléfono de atención 24 horas, brigadas de rescate e centros de acollida con equipos de médicos, psicólogos e pedagogos e a segunda, produción e a distribución gratuíta de materiais para o ensino elemental, a través dun programa de televisión educativa.
  Situación: finalizado
   
 • Bolivia

  DS Bolivia 1998: "Reconstrución escola en Aiquile"Reconstrución dunha escola de ensino primario en Aiquile destruído por un terremoto, para 120 nenos e nenas de idades comprendidas entre 4 e 8 anos.
  Situación: finalizado
   
 • Kenya

  DS Kenya 1997: "Bolsas de estudos Nairobi"Bolsas de estudos para 6 nenos e 6 nenas de moi baixos recursos económicos para cursar os estudos de secundaria durante 4 anos nos mellores colexios de Nairobi.
  Situación: finalizado


:Contacta connosco
Necesitas máis información?
   diasolidario@naturgy.com

 Asociación DÍA SOLIDARIO 

Avda. de San Luis, 77
Edificio F, 1ª planta
28033 Madrid, España

  
 
 

 

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.