Día Solidario - Naturgy - Sustentabilidade
Día Solidario é unha asociación sen ánimo de lucro, legalmente constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións de España, creada en 1997 polos nosos empregados, que ten como fin social o fomento da educación da infancia e a xuventude e a mellora as condicións de vida das comunidades máis desfavorecidas nos países onde desenvolvemos a nosa actividade empresarial.
 
A xestión e administración da Asociación corresponde á súa Xunta Directiva, composta por empregados da empresa que actúan de forma voluntaria e desinteresada. A Xunta Directiva conta co asesoramento e apoio de moitos outros profesionais da empresa, que prestan voluntariamente o seu tempo e coñecementos nas áreas de fiscal, auditoría interna, xurídica, económico-administrativo e comunicación; así como coa colaboración de voluntarios nas distintas empresas do noso Grupo que se encargan de divulgar os obxectivos da iniciativa e captación de socios. Así mesmo, Día Solidario conta en cada país co apoio de empregados voluntarios que xestionan as achegas dos socios locais e supervisan os proxectos.
Dúas rapazas do proxecto de Día Solidario en Marrocos
 • A Xunta

  Actualmente, a Xunta Directiva está integrada polas persoas seguintes:

  Ester Sevilla - Presidente
  Carlos Arranz - Vicepresidente
  Lola Devoto - Secretaria

  Daniel de Miguel - Tesoureiro
  Noelia López - Vogal
  Mónica Emmer - Vogal
  Nohemi Morales - Vogal
  Carolina Torres - Vogal
  Cristina López - Vogal
  Javier Fernández - Vogal
  Aurelio Buendía - Vogal
  Benito Vega - Vogal
 • Financiamento

  As actividades de Día Solidario fináncianse mediante as achegas dos nosos empregados en todo o mundo, que ceden voluntariamente un día do seu soldo anual, e as achegas das empresas do grupo, que duplican a cantidade recadada anualmente entre os seus empregados.

  Dende o grupo, tamén asumimos os gastos e achegamos os recursos necesarios para a xestión da asociación, co fin de que o 100 % do importe recadado se destine integramente aos proxectos.
 • Premios

  Ano 2013: Premio Codespa á contribución solidaria do sector privado na loita contra a pobreza.

  Ano 2012: Premio da Fundación Círculo de Economía e Padroado Empresarial categoría Pablo Durán Thornberg, na modalidade de voluntariado corporativo.

   Ano 2004: Premio da Fundación Empresa e Sociedade na modalidade "Mellor Acción social en colaboración cos empregados".

   Ano 2003: Premio da Fundación Codespa en recoñecemento do seu labor solidario en países desfavorecidos.

   Ano 1998: Premio de Nacións Unidas ao Servizo Público.

Adxudicación de novos proxectos

Na convocatoria que Día Solidario realizou en Panamá para a aplicación dos fondos recadados pola asociación no exercicio 2019, resultaron adxudicatarios os seguintes proxectos:
 
 • “Con Día Solidario cara á Vitoria”, en colaboración coa fundación Te Ofrezco una Oportunidad.
 • “Coa colaboración de Día Solidario, culmino os meus estudos”, en colaboración coa Universidad de Panamá.
 • “Subvenciona Día Solidario - Remata os teus estudos”, en colaboración coa Universidad Técnica de Panamá.

Queremos agradecer o resto de entidades que non resultaron seleccionadas para participar na convocatoria e a calidade mostrada nas candidaturas.

Proxectos en curso

Actualmente hai 14 proxectos en curso, con 451 bolsas e 2 proxectos de axuda COVID en España (bolsas comedor e doazón de ordenadores).
 • Arxentina

  DS Arxentina 2010
  "Fundación Mano Amiga"

  12 bolsas para ciclo de secundaria no Colexio Mano Amiga.

  Balance: os 11 alumnos que seguen no proxecto en 2019 finalizaron o curso con éxito. 10 alumnos renovan a bolsa.

  Situación: en curso.

 • Brasil

  DS Brasil 2018
  "Enerxía do sabor"
  20 bolsas para alumnos do Curso Cociñeiros Internacionais como continuación ao proxecto de 2011 e 2016.

  Balance: os 20 alumnos remataron con éxito o curso.

  Situación: finalizado.
  DS Brasil 2018
  "Xuventude profesional en medios dixitais"
  100 bolsas para alumnos da favela Rocinha e comunidades adxacentes para un curso de asistente audiovisual. Serán 4 promocións de 25 alumnos entre 2019 e 2023.

  Balance: 21 alumnos proseguen cos seus estudos a decembro de 2019.

  Situación: en curso.
  DS Brasil 2018
  "Facultade de Enxeñaría FACENS"
  25 bolsas para alumnos maiores de 18 anos para cursar a carreira universitaria de programadores de xogos dixitais de 5 semestres de duración.

  Balance: 21 alumnos proseguen os seus estudos a finais de 2019.

  Situación: en curso.
  DS Brasil 2018
  "Academia de Educación Sur de Piauí"
  56 bolsas para alumnos de entre 18 e 30 anos para cursar formación profesional como Técnico de Seguridade no Traballo e Técnico de Enfermaría, compatible coa actividade laboral.

  Balance: na primeira promoción de Técnicos de Seguridade no Traballo, 27 alumnos proseguen cos seus estudos.

  Situación: en curso.
 • Chile

  DS Chile 2016
  "Fundación Fundamor"
  4 bolsas a estudantes que residen nos fogares de "Fundamor".

  Balance: todos os estudantes seguen o proxecto.

  Situación: en curso.
  DS Chile 2015
  "Fundación Gesta"
  18 bolsas de formación técnica profesional durante 4 anos (2016-2019).

  Balance: mantéñense os 18 subvencionados.

  Situación: en curso.
 • Marrocos

  DS Marrocos 2012
  "Asociación AL KHAIRIRIA DAR TALIBA"
  24 bolsas para estudantes universitarias da rexión de Jorf El Melha durante 3 anos, repartidas en 3 promocións (2014-2019) e 2 novas promocións (2019-2023).

  Balance: a 3ª promoción (5 bolseiras) finalizou os seus estudos en 2019.

  Situación: en curso.
 • México

  DS México 2017
  "Fundación Carlos Elizondo"
  40 bolsas a alumnos universitarios dos estados de Sinaloa e Sonora, subvencionando a matrícula ata que finalicen os seus estudos.

  Balance: no primeiro semestre de 2019 subvencionáronse 31 estudantes e, no segundo semestre, 31.

  Situación: en curso.
  DS México 2017
  "Bacharelato ao Aire Libre"
  120 bolsas a alumnos de 14-18 anos do centro de bacharelato Tuxpan (Veracruz). Cóbrense gastos de mantemento da escola, material escolar, transporte, manutención e uniformes.

  Balance: no primeiro semestre de 2019 subvencionáronse 96 estudantes e, no segundo semestre, 99.

  Situación: en curso.
 • Moldova

  DS Moldova 2013
  "Bolsas UF Moldova"
  Bolsas universitarias para 29 mozos moldavos de baixos recursos repartidos en 2 promocións.

  Balance: 17 alumnos finalizaron os seus estudos e 5 estudantes proseguen os seus estudos con éxito.

  Situación: en curso.
 • Nicaragua

  DS Nicaragua 2007
  "Universidad La Salle (ULSA)"

  Bolsas de continuidade para os 5 mellores alumnos de cada promoción de IPLS.

  Balance: no curso 2019 matriculáronse 14 alumnos en diversas especialidades de carreiras de enxeñaría. 1 alumno graduouse e 13 proseguen os seus estudos con éxito.

  Situación: en curso.

 • Panamá

  DS Panamá 2006
  "Bolsas para universitarios UTP e UP"
  Programa de 10 bolsas para cursar estudos universitarios a partir de 3º.

  Balance: os 5 alumnos que quedaban finalizaron os seus estudos en 2019.

  Situación: finalizado.
  DS Panamá 2015
  “Fundación Te ofrezco una oportunidad”
  32 bolsas de ciclo de secundaria (8º a 12º grao).

  Balance: mantéñense 25 estudantes, 2 dos cales están en suspensión temporal por non chegar ao limiar de nota requirida pola bolsa.

  Situación: en curso.
  DS Panamá 2015
  “Fundación benéfica Deveaux”
  20 bolsas de ciclo universitario de 4 anos.

  Balance: 2 alumnos finalizaron estudos durante 2019, 3 alumnos proseguen os seus estudos con éxito e 1 está temporalmente suspendido.

  Situación: finalizado.
 • Portugal

  DS Portugal 2013
  “Lar Nossa Senhora do Livramento (LNSL)”
  34 bolsas integrais de estudos para os ciclos de primaria e secundaria en varios colexios de Porto para nenas da casa de acollida LNSL.

  Balance: finalizaron xa os seus estudos 11 alumnas e 15 alumnas continúan estudando con éxito en diversos colexios de Porto.

  Situación: en curso.
 • Novos proxectos DS Arxentina 2019

   DS Arxentina 2019
  Asociación civil de la nada: "A cociña do traballo"
  80 bolsas para mulleres e xente nova de baixos recursos, de formación profesional de cociña con 4 cursos diferentes: Axudantes de cociña, pasteleiros profesionais, panadeiros profesionais e persoal básico con orientación en organización de eventos e coctelería.
  DS Arxentina 2019
  Asociación Lamroth Hakol: "Capacitarse é un dereito, festexar tamén"
  66 bolsas de formación profesional de cociña onde os alumnos subvencionados prepararán diariamente merendas para os rapaces dos barrios lindantes. Ademais dos subvencionados, haberá 400 beneficiarios indirectos que recibirán as merendas preparadas polos estudantes.
  DS Arxentina 2019
  Fundación La Salle: "As rapazas e os rapaces na escola. Unha estratexia integral para afrontar os contextos de vulnerabilidade"
  Proxecto moi ambicioso que inclúe 3 tipos de iniciativas: formación académica, bolsas comedor e saídas pedagóxicas cun total de 2.458 bolsas para alumnos en situación de vulnerabilidade.
 • Actuacións COVID-19 en España

  Doazón de 170 ordenadores, material escolar e 200.000 bolsas comedor.

Información de interese

Folleto
 


 

Saber máis

Memoria de actividades
 


 

Saber máis

Contas anuais
 


 

Saber máis

Contacto

 Asociación DÍA SOLIDARIO 
Avda. de San Luis, 77
Edificio F, 1ª planta
28033 Madrid, España

diasolidario@naturgy.com

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596105183

argssite - CORP