Cuartel V - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/comprometidos_socialmente/acceso_a_enerxia/cuartel_v

En Arxentina, facilitamos servizos de gas natural a máis de 28.000 persoas en Cuartel V, un barrio de baixos recursos económicos situado na Provincia de Bos Aires. As súas vivendas revalorizáronse e a factura enerxética reduciuse.

A experiencia serviu para reducir a pobreza, xerar desenvolvemento comunitario e, ademais, estendeuse a outros barrios co apoio do Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e a Fundación Pro Vivienda Social.

No distrito de Cuartel V de Bonos Aires, no que un 65% da poboación vive por debaixo do limiar da pobreza, axudamos a que máis de 20.000 persoas teñan acceso a unha enerxía máis limpa e segura.

Pola súa contribución ao desenvolvemento, o proxecto Cuartel V foi premiado co prestixioso Premio Platts e está a ser obxecto de estudo de múltiples universidades e escolas de negocio.

Beneficios

 • Directos

   28.000 persoas, máis da metade da poboación, beneficiáronse do proxecto.

   Reduciuse o orzamento destinado á enerxía dun 14% da renda a un 3%.

   Financiamento das obras ata en 84 cotas fronte ás 36 habituais doutros clientes.

   Xerouse emprego mediante a contratación de veciños do barrio para a execución das obras e a captación.

   Acceso a unha enerxía máis limpa e segura, que inclúe sistemas de calefacción.

   Valorización das vivendas e acceso á propiedade.

   Desenvolvemento e fortalecemento das organizacións civísdo barrio.

   Chegada doutras empresas de servizos públicos.
 • Para a empresa

   Máis de 134 km de nova rede construídaata 2016.

   Investimento dende o inicio do proxecto, máis de 880.000 € dende o comezo do proxecto.

   Identificación e desenvolvemento de distintas alternativas de financiamento que permitan continuar e acelerar o desenvolvemento do proxecto (participación do FOMIN).

   Estes clientes xeran unha facturación de aproximadamente 300.000 $ anuais.

   Pola súa orixinalidade para abordar problemas estruturais de infraestrutura, Cuartel V é un caso de estudo en distintas escolas de negocios (IAE, Universidade Di Tella, ESADE, a Universidade de San Diego...).

   Ademais conforma un capítulo no libro Business Solutions for the Global Poor, editado pola Escola de Negocios da Universidade de Harvard

Os veciños de Cuartel V

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595630866

argssite - CORP