Central Hidroeléctrica Bujagali (Uganda) - Naturgy

Central Hidroeléctrica Bujagali (Uganda)

Durante 2016, continuamos coa implantación e desenvolvemento dos programas derivados da avaliación de impacto social realizada en 2012 na planta de xeración hidráulica operada pola nosa filial, Operación e Mantemento Energy. O proxecto de impacto social da Central de Bujagali cumpriu catro anos dende o seu lanzamento en 2013.
Familia sentada na soleira dunha casa en Bujagali (Uganda)

 
 
Comprometidos
 socialmente.

4 anos de programas dende o seu lanzamento en 2013.

Ligazóns relacionadas:
 
Informes de Responsabilidad Corporativa

 
Informes de Responsabilidad Corporativa

rgpdactive true

argssite - CORP