cid es 1477697033521

Medio ambiente - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/medio_ambiente

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477697033521 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Comprometidos co desenvolvemento sostible da sociedade

 


 

A nosa Política de Medio Ambiente

Impulsamos o desenvolvemento sostible da sociedade, garantindo a subministración aos nosos clientes de enerxía competitiva, segura e co máximo respecto ao medio ambiente. Comprometémonos a ser un actor clave na transición enerxética e a ser neutros en carbono como moi tarde en 2050, reducindo o total das emisións de alcance 1, 2 e 3 de acordo coas sendas 1,5 ºC-2 ºC do Acordo de París. Para iso, traballaremos nos nosos catro eixes ambientais estratéxicos:gics:
 

 Descargar

Home sentado debaixo dunha árbore

Liñas de traballo

Cambio climático e transición enerxética

Economía circular e ecoeficiencia

Capital natural e biodiversidade 

Goberno e xestión ambiental

Feitos que avalan o noso compromiso

  
O noso goberno en medio ambiente recae sobre o Consello de Administración, que supervisa periodicamente a xestión dos riscos e oportunidades ambientais e a evolución do desenvolvemento mediante o seguimento mensual e trimestral dos principais indicadores e obxectivos. Os feitos aválannos e os nosos indicadores demostran a nosa aposta pola xestión responsable do medio. 

* Dato 2021
** Evolución en 2021 respecto a 2017

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697033521

argssite - CORP