Comprometidos co medio ambiente

  

A nosa Política Medioambiental


Tal como se establece na nosa Política de Responsabilidade Corporativa, comprometémonos a impulsar o desenvolvemento sostible da sociedade garantindo a subministración de enerxía competitiva, segura e co máximo respecto cara ao medio.

A partir do noso potencial á hora de contribuír á protección do medio, asumimos voluntariamente o compromiso de ser un actor clave na transición enerxética cara a un modelo de economía circular, baixo en carbono e dixital.


   

Os nosos eixes estratéxicos

Goberno e xestión ambiental
 


 

Cambio climático e xestión enerxética
 
 

Economía circular e ecoeficiencia
  

Capital natural e biodiversidade  

 Goberno e xestión ambiental

 

 Garantir o cumprimento da lexislación ambiental e de requisitos voluntarios máis esixentes; anticipando, na medida do posible, a adaptación ás novas regulacións.

​​  Previr a contaminación e reducir os impactos ambientais ao longo da cadea de valor, fomentando a implicación dos empregados, empresas colaboradoras e partes interesadas.

Integrar o medio na xestión de riscos e oportunidades, así como nas fusións e adquisicións de activos a través da realización de due diligences ambientais.

 Establecer obxectivos que impulsen a mellora continua no desempeño ambiental.

 Dispoñer dun sistema de xestión ambiental auditado externamente e certificado, de acordo aos criterios da Política global do Sistema Integrado de Xestión.

 Impulsar a transparencia, en liña cos estándares internacionais en vigor, para facilitar a comunicación cos nosos grupos de interese.

 Apoiar a difusión do coñecemento e sensibilización en materia de enerxía e medio e impulsar un diálogo construtivo coas Administracións Públicas, ONGs, universidades, clientes e demais grupos de interese  .

   


Como o facemos

 

 Cambio climático e transición enerxética 

 Promover as enerxías renovables, o gas natural e o aforro e a eficiencia enerxética como elementos clave cara a un modelo baseado na redución das emisións de carbono.

 Ofrecer solucións para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que reduzan as emisións e melloren a calidade do aire.

 Innovar en tecnoloxías e modelos de negocio que contribúan á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

 Apoiar as negociacións internacionais de cambio climático e os mecanismos de mercado que impulsen o desenvolvemento das tecnoloxías máis adecuadas en cada etapa da transición enerxética.
  

 

 

 Economía circular e ecoeficiencia

 

 Impulsar a economía circular mediante a utilización eficiente dos recursos (enerxía, auga...) e a xestión de residuos para reducir os impactos ambientais sobre o medio.

​​  Fomentar o gas renovable como vector enerxético e de almacenamento que facilite a transición a un modelo de economía circular e baixo en carbono

  


Como o facemos

 

  Capital Natural e biodiversidade

 

 Garante Respectar o capital natural, a biodiversidade e o patrimonio cultural nos ámbitos onde se desenvolve a actividade do grupo.

​​  Avanzar cara á non perda neta de biodiversidade, cun enfoque preventivo (xerarquía de mitigación de impactos), pondo en marcha as mellores prácticas e promovendo a creación de capital natural.

 

Como o facemos

 

 

Informes medio ambiente

Publicamos distintos informes ambientais para dar a coñecer os parámetros e indicadores de xestión ambiental e as diversas actuacións realizadas pola empresa para facer posible un desenvolvemento sustentable.  


Saber más
Caixa de correo ambiental

Envíanos os teus comentarios ou suxestións sobre ambiente completando o seguinte formulario.

  
  

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.