Medio ambiente - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/medio_ambiente

Comprometidos co desenvolvemento sostible da sociedade

 


 

A nosa Política Medioambiental

Política e Plan de Medio Ambiente 2018-2022

Impulsamos o desenvolvemento sostible da sociedade, garantindo a subministración aos nosos clientes de enerxía competitiva, segura e co máximo respecto ao medio ambiente. Comprometémonos a ser un actor clave na transición enerxética cara a un modelo de economía circular, baixo en carbono e dixital, traballando nos nosos catro eixes estratéxicos.
 

Saber máis

Home sentado debaixo dunha árbore

Liñas de traballo

Cambio climático e transición enerxética

Economía circular e ecoeficiencia

Capital natural e biodiversidade 

Goberno e xestión ambiental

Feitos que avalan o noso compromiso

  
O noso goberno en medio ambiente recae sobre o Consello de Administración, que supervisa periodicamente a xestión dos riscos e oportunidades ambientais e a evolución do desenvolvemento mediante o seguimento mensual e trimestral dos principais indicadores e obxectivos. Os feitos aválannos e os nosos indicadores demostran a nosa aposta pola xestión responsable do medio. 

* Dato 2020
** Evolución en 2020 respecto a 2017

Iniciativas de biodiversidade 

O capital natural e a biodiversidade convertéronse en piares estratéxicos na nosa xestión do medio que se basea en mellorar noso impacto sobre os ecosistemas a través da diminución das emisións, do consumo de recursos e da produción de residuos; e en desenvolver accións directas sobre a biodiversidade.

Accede ao noso mapa de iniciativas, case 600, en materia de biodiversidade en todos os países onde estamos presentes que conta cunha descrición de cada proxecto.  


Saber máis
Ilustración sobre biodiversidade

Voluntariado ambiental

Home sentado debaixo dunha árbore

A compañía continúa apoiando as accións de concienciación e sensibilización ambiental que dende o 2014 se levan a cabo entre os seus empregados e familiares.

En 2020, debido á pandemia, a actividade pasou ao modo virtual coa 4 obradoiros sobre diferentes temas, como xardíns urbanos, aves e morcegos co desenvolvemento de caixas niño e hoteis para insectos. Participaron 367 voluntarios entre os empregados e as súas familias. 


Saber máis

Información de interese

Informes de Sustentabilidade
 


 

Saber máis

Informe Biodiversidade
 


 

Saber máis

Informe Pegada de carbono
 


 

Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697033521

argssite - CORP