Avaliación e vixilancia ambiental - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/medio_ambiente/capital_natural/avaliacion_e_vixilancia_ambiental

Avaliación e vixilancia ambiental

estudos de impacto ambiental


Facemos estudos ambientais dos novos proxectos de instalacións para evitar ou minimizar os seus posibles efectos adversos. A participación pública nos procedementos de aprobación destes proxectos está garantida pola lexislación de cada un dos países nos que a compañía desenvolve proxectos.

Entre os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) finalizados en 2017 destacamos:   

 Estudo de Impacto Ambiental e do Estudo de Impacto Social da Planta de Tratamento de Auga para a repotenciación da CCC Tuxpan (México).

 Traballos ambientais e arqueolóxicos de plantas fotovoltaicas e parques eólicos de Naturgy Renovables en España.

 Estudo de Impacto Ambiental de C.H. Río San Juan en Colombia.

 Estudo de Impacto Ambiental de almacenamento do excedente de enerxía do Parque Eólico de La Vega en España.
 
paxaro nunha árbore
En todas as instalacións se desenvolven plans de vixilancia ambiental para cumprir as medidas propostas no estudo de impacto ambiental e para observar a necesidade ou a conveniencia de aplicar novas medidas que eviten que se xeren impactos non previstos ou se corrixan as posibles afeccións non consideradas. A información que se obtén da aplicación de cada programa é comunicada ao órgano competente da Administración Pública.

En fase de construción, levouse a cabo o seguimento ambiental en obra dos proxectos que se encontraban nesta etapa de proxecto, co fin de controlar os potenciais impactos negativos e verificar a inclusión e efectividade das medidas preventivas e correctoras de carácter ambiental. 
Tamén se levou a cabo o apoio a instalacións en explotación:

 Seguimento ambiental ao desmantelamento da C.T. Sabón en Galicia.

 Seguimento ambiental gasoduto Getafe-Usera.

 Supervisión do Plan de Manexo Ambiental para cinco plantas de GNL en Perú.
 
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595821105

argssite - CORP