Economía circular - Naturgy

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477596030472&pagename=CORPWrapper

Economía circular e ecoeficiencia

Compromiso


Optimizar o consumo e potenciar a recirculación de recursos

 Optimizar o consumo de materias primas. 

 Reducir a xeración de residuos e fomentar a súa transformación en subprodutos. 

 Xestión Contribuír ao desenvolvemento de regulación en economía circular. 

 Determinar o impacto e desenvolvemento. 

Informe

Actuacións

 • Naturgy
  Ecogabias
   

  Optimizar o consumo de materias primas 

  Método innovador, máis seguro e ambientalmente sostible que consiste no uso de máquinas abregabias capaces de facer gabias con cortes verticais máis estreitas e limpos nas obras de canalización dunha rede de gas que as que fan os equipos tradicionais. 

 • Naturgy
  Enerxía eólica
   
  Unha enerxía limpa e renovable

  A enerxía eólica, como tecnoloxía limpa, renovable e de baixo impacto ambiental, é parte da solución da economía circular, entendida como o fluxo circular recurso-produto-recursos reciclado, co obxectivo de reducir tanto o uso de materias primas coma a xeración de residuos.

 • Instalación de gas renovable
  Gas renovable
  Gas natural renovable

  O produto inicial do gas natural renovable é biogás (gas pobre) que se somete a un proceso de separación para eliminar substancias inertes (basicamente CO2) ata acadar concentracións elevadas de metano. Naturgy ten en marcha os proxectos da Unidade Mixta de Gas Renovable, Power to Biomethane Metamorphosis, Arazuri e Smart Green Gas. 
   

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596030472

argssite - CORP