Cifras relevantes - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/medio_ambiente/indicadores_ambientais


Redución de 5 % de emisións de óxidos de nitróxeno nas centrais térmicas de carbón de Naturgy respecto a 2016.

Realización de auditorías enerxéticas en máis de 50 centros de traballo. 

Consumimos menos do 3 % da agua que captamos para as nosas actividades.

O 22 % do total dos GWh producidos durante 2017, xeráronse utilizando auga reciclada.

A iniciativa COmpensa²  compensou un total de 53.269 tCO².
.

Formouse en materia ambiental a máis de 1.500 traballadores durante máis de 3.800 horas.

Participación de 497 voluntarios en 30 xornadas de conservación ambiental, celebradas en espazos protexidos e outros lugares de valor natural.

Mantense a tendencia de redución de xeración de residuos non perigosos e increméntase a revalorización con respecto a 2012.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595979517

argssite - CORP