cid es 1477633316933

Pegada ambiental - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/medio_ambiente/pegada_ambiental

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477633316933 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Coñece a Pegada Ambiental da compañía interactuando coa nosa infografía

A Pegada Ambiental é a medida do impacto ambiental que xera un produto ou servizo ao longo do seu ciclo de vida, permitindo analizar o desempeño ambiental da compañía e a súa evolución no tempo para poder planificar as accións necesarias para reducir o impacto ambiental e mellorar a xestión ambiental da compañía. En Naturgy calculamos, ano tras ano a nosa Pegada Ambiental.  

Co fin de reducir o impacto dos nosos produtos e servizos (Pegada ambiental directa), calculamos, ano tras ano, a Pegada Ambiental de toda a compañía a través dunha ferramenta de cálculo denominada unidades ambientais (UMAS), baseada na metodoloxía de análise do ciclo de vida e seguindo as etapas marcadas nas normas internacionais da serie ISO 14040.

Esta metodoloxía cuantifica as distintas pegadas que a compoñen, como son:

 A pegada hídrica
 A pegada de cambio climático
 A pegada de recursos
 A pegada atmosférica
 A pegada de residuos
 A pegada de biodiversidade
O cálculo da pegada ambiental permite analizar o desempeño ambiental da compañía e a súa evolución no tempo para poder planificar as accións necesarias, reducir o impacto ambiental e mellorar a xestión ambiental da compañía. Comeza coa caracterización do aspecto ambiental cuantificado de acordo con determinadas categorías de impacto:

 Acidificación
 Afección toxicolóxica ao aire
 Smog invernal ou fotoquímico
 Xeración de residuos
 Quentamento global
 Ecotoxicidade acuática
 Consumo de recursos enerxéticos
 Hídricos e outros
 Consumo de enerxía, entre outros
 

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477633316933

argssite - CORP