Responsabilidade corporativa - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/responsabilidade_corporativa

 

Establecemos compromisos que garantan o benestar das persoas e as contornas 


    

Apostamos por relacións de confianza, estables, sólidas e de beneficio mutuo cos nosos grupos de interese 

O compromiso coa creación de valor a longo prazo e a xestión sostible concrétase na nosa Política de Responsabilidade Corporativa que establece o marco común de actuación que orienta o comportamento socialmente responsable da compañía e que foi actualizada e aprobada polo Consello de Administración en xaneiro de 2019, seguindo as mellores prácticas internacionais e as recomendacións do Código de Bo Goberno das Sociedades Cotizadas. 

Asumimos oito compromisos
cos nosos grupos de interese
   

Determinamos responsabilidades e instrumentos para asegurar o seu cumprimento

Os nosos compromisos coa sociedade

Trátase de 8 compromisos cos nosos grupos de interese que son transversais e están presentes en todo o noso proceso de negocio, baseado na xeración de riqueza económica, social e ambiental. Grazas aos positivos resultados en cada un destes compromisos, en 2020, un ano máis, diferentes organismos de relevancia internacional recoñeceron a nosa xestión, non unicamente polo bo desempeño económico, senón tamén nos logros en materia ambiental, social e reputacional, permitindo á compañía distinguirse como un bo lugar no que investir e no que traballar.
Ilustración voluntariado

Comprometidos cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible


Analizamos cada unha das metas e sumámonos a estes retos universais a través de dúas vías:

 
 Directa: mediante iniciativas, programas ou accións que contribúen á devandita meta Indirecta: a través do impacto que xeran as políticas e prácticas nos países nos que opera.  

Estamos comprometidos en contribuír activamente á consecución global dos 17 obxectivos, non obstante, a través da actividade de negocio que desenvolvemos contribuímos de xeito directo a:
Garantir o acceso universal a unha enerxía alcanzable, confiable e moderna, aumentar o uso de enerxías renovables e fomentar a eficiencia enerxética
    

En 2020, incrementamos nosa potencia instalada en enerxías renovables nun 9 % e traballamos activamente en ofrecer á sociedade e aos nosos clientes formas alternativas de enerxía respectuosa co ambiente como o gas renovable. 

Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles

   
Traballamos activamente para ofrecer produtos e servizos aos nosos clientes que contribúan a mellorar a eficiencia enerxética e a calidade do aire nas cidades facéndoas máis saudables. 
Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectosEn 2020 evitamos a emisión á atmosfera de 129 MtCO2eq.

Informes de Sustentabilidade
 

Certificacións 

   

Índices de sostibilidade
 
 

  
  
Saber máis

Colaboracións e adhesións 
 

    
  
 Saber máis


Información de interese

Español - Política de Responsabilidade Corporativa (269 KB)

Saber máis

English - Corporate Responsibility
Policy (272 KB)

Saber máis

Recoñecementos

 

Saber máis

   

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697008270

argssite - CORP