Certificacións - Naturgy - Sustentabilidade

Certificacións

Apostamos pola implantación e certificación de sistemas integrados de xestión


Durante anos contamos cun sistema integrado de xestión de calidade, medio ambiente, seguridade e saúde (SIG), certificado segundo os requisitos da ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que cada ano se audita externamente. En 2020, Aenor realizou esta auditoría en todos os negocios e países.
Medio ambiente

Ambientais

Un dos principios da nosa política ambiental global é ter un sistema de xestión ambiental auditado e certificado externamente, de acordo cos criterios da política global para o sistema de xestión integrado.


  Certificado Global do Sistema de Xestión Ambiental (español)

  Certificado Global do Sistema de Xestión Ambiental (inglés)

   Certificado Internacional do Sistema de Xestión Ambiental (inglés)
Seguridad y Salud

Seguridade e saúde

Temos un sistema de xestión de seguridade e saúde laboral, auditado e certificado por terceiros de acordo coa especificación ISO 45001 e cuxo alcance é global, incluíndo todas as empresas e países.


  Certificado Global do Sistema de Xestión da Seguridade e Saúde no traballo (español)

  Certificado Global do Sistema de Xestión da Seguridade e Saúde no traballo (inglés)

  Certificado Internacional do Sistema de Xestión da Seguridade e Saúde no traballo (español)

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595922411

argssite - CORP